NOS Nieuws

Vluchtelingenwerk wil onafhankelijk onderzoek na zelfmoord minderjarige asielzoeker

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de gang van zaken rond de dood van een minderjarige uitgeprocedeerde asielzoeker, eerder dit jaar. Dat stelt Vluchtelingenwerk Nederland naar aanleiding van berichtgeving in het AD. De 14-jarige Syrische vluchteling Ali pleegde in juli zelfmoord op het azc in Gilze-Rijen, nadat duidelijk was geworden dat de asielaanvraag van hem en zijn familie was afgewezen.

De jongen kampte al een jaar met psychische problemen. Die hadden vooral te maken met twee eerdere uitzettingen naar Spanje en de volgende uitzetting die eraan zat te komen.

Een huisarts, een advocaat en een rechter hadden daarom eind vorig jaar gevraagd om nader onderzoek te doen naar de psychische gesteldheid van de jongen. In een uitspraak van de rechtbank van Haarlem staat dat de huisarts van het azc in Ter Apel aangaf dat "uitzetting van Ali ernstige gevolgen kan hebben" en dat de kans op zelfmoord "reëel" werd geacht, schrijft het AD.

De jongen lag volgens de huisarts in het verleden al eens in het ziekenhuis vanwege een ernstige honger- en dorststaking. Zijn dood kon toen maar ternauwernood voorkomen worden.

IND vroeg niet om aanvullend medisch advies

De rechtbank in Haarlem concludeerde in december dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het asielverzoek "onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en ondeugdelijk heeft gemotiveerd". De IND kreeg daarom de opdracht een beoordeling te vragen van het Bureau Medische Advisering (BMA), dat de IND in dit soort zaken adviseert.

De IND is niet verplicht het BMA om advies te vragen en ging bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. De Raad van State, die alleen beoordeelt of de juiste procedure is gevolgd, gaf de IND op 13 mei gelijk en vernietigde de uitspraak, waardoor het asielverzoek van de familie onherroepelijk was afgewezen.

Vluchtelingenwerk: onafhankelijk onderzoek is nodig

Vluchtelingenwerk Nederland pleit voor een onderzoek naar de gang van zaken. "We kunnen er niet bij dat de zeer indringende waarschuwingen over het gestel van Ali aan de kant geschoven zijn en zelfs een medisch onderzoek geweigerd werd", zegt woordvoerder Evita Bloemheuvel tegen de NOS. De hoop van de organisatie is dat zo duidelijk wordt wat er "in de besluitvorming is misgegaan".

Daarbij is belangrijk dat het onderzoek niet door de IND zelf wordt uitgevoerd: "Het beste is dat dat door een onafhankelijke partij gedaan wordt. Als de IND er onderzoek naar doet, worden de resultaten vaak niet naar buiten gebracht", zegt Bloemheuvel.

Als er onafhankelijk onderzoek naar gedaan wordt, kunnen de uitkomsten ervan ook besproken worden in de Tweede Kamer, stelt Vluchtelingenwerk.

De IND zegt "niet in te gaan op individuele gevallen". Wel zegt de dienst tegen het AD dat "in geval van suïcide door een asielzoeker in de opvang door de verschillende ketenpartners een feitenrelaas wordt gemaakt en wordt nagegaan of er mogelijk signalen gemist zijn". Wat de uitkomsten van dat feitenrelaas in de zaak van Ali zijn geweest, is niet duidelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl