Indisch monument in Den Haag ANP

Staatssecretaris Blokhuis wil dat er meer bekend wordt over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Hij zegt dat na gesprekken met leden van de Indische gemeenschap in Nederland en op basis van onderzoek van een bureau. Eerder dit jaar kondigde het kabinet al aan dat het 20 miljoen euro uittrekt voor allerlei projecten voor de Indische gemeenschap. Blokhuis heeft daarna met betrokkenen gepraat over hoe het geld het best kan worden besteed.

Uit de gesprekken komt naar voren dat veel leden van de Indische gemeenschap erkenning willen voor wat ze hebben meegemaakt. Het gaat dan om wat er tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en in Nederland is gebeurd en over de waarde van de Indische gemeenschap in Nederland nu.

Digitalisering

Blokhuis besteedt een deel van het geld aan het museum Sophiahof (een museum over Nederlands-Indië in Den Haag) en aan de Tong Tong Fair, een Indisch festival. Verder komt er een virtueel Indisch monument. Blokhuis hoopt het Indische erfgoed door digitalisering toegankelijker te maken, vooral voor jongeren. Het extra geld is bedoeld voor de komende drie jaar.

De staatssecretaris wijst erop dat een deel van de Indische gemeenschap nog steeds teleurgesteld is over hoe de Nederlandse overheid en samenleving zijn omgegaan met Indische Nederlanders die de oversteek naar Nederland hebben gemaakt. "In het volle besef dat het verdriet misschien nooit helemaal zal verdwijnen, wil het kabinet zich inzetten voor de toekomst. Als dank en erkenning voor wat de Indische gemeenschap betekent en heeft betekend voor Nederland", zegt Blokhuis.

STER reclame