FPC De Rooyse Wissel
NOS NieuwsAangepast

Inspectie: onverantwoord grote druk op tbs-klinieken

Tbs-klinieken staan onder onverantwoord grote druk en zonder grote investeringen loopt het systeem vast. Deze conclusies trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek in de zes klinieken, die officieel Forensisch Psychiatrische Centra (FPC's) heten.

Volgens de Inspectie gaat het bij de uitvoering van tbs-maatregelen om het zoeken naar een "delicate balans": aan de ene kant moet de samenleving veilig worden gehouden en aan de andere kant wordt iemand met tbs in stappen voorbereid op een veilige terugkeer in de maatschappij. Het vinden van die balans dreigt niet langer te kunnen worden gewaarborgd, terwijl dat juist de kern van het tbs-systeem is, zegt de Inspectie.

Minister Dekker, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de klinieken zelf krijgen het dringende advies de knelpunten op te lossen.

Gebrek aan personeel speelt mee

De Inspectie benadrukt dat bij beslissingen over verlof voor tbs'ers de voortgang van de behandeling en de mogelijke risico's voor de maatschappij leidend moeten zijn. Maar in de praktijk lukt dat lang niet altijd, zeggen de onderzoekers. Volgens de Inspectie worden keuzes over resocialisatie (terugkeer in de maatschappij) soms op andere gronden gemaakt.

Een factor is bijvoorbeeld ook het gebrek aan personeel. Verder speelt mee dat het aantal behandelplekken geen gelijke tred houdt met de instroom van tbs'ers en worden te weinig tbs'ers overgeplaatst naar behandelafdelingen met een lichter regime.

Hoogwaardige zorg

In het rapport staat ook dat incidenten rond tbs'ers vaak tot media-aandacht en maatschappelijke verontwaardiging leiden, waarmee de druk op de klinieken toeneemt. De Inspectie roept Dekker op te zorgen "voor het tijdig beschikbaar zijn van de juiste en kwalitatief hoogwaardige forensische zorg".

In een reactie zegt Dekker dat hij de capaciteit en kwaliteit van de forensische zorg inderdaad wil verhogen en dat de regie op tbs-behandelingen wordt verbeterd. Dekker wil meer maatwerk bij het geven van verlof. Hij benadrukt dat verlof niet wordt toegekend als het niet verantwoord is; en dat de inzet op het "verbeteren van personele bezetting onverminderd blijft doorgaan". Hij is al bezig met een wervingscampagne.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl