Hoofdeconoom Gita Gopinath bij de presentatie van de World Economic Outlook vorig jaar
NOS Nieuws

IMF minder pessimistisch over wereldeconomie, maar 'deze crisis is nog lang niet voorbij'

Het Internationaal Monetair Fonds is minder pessimistisch geworden over de wereldwijde economische krimp dit jaar. Met name de verwachtingen voor ontwikkelde economieën, waar Nederland onder valt, zijn naar boven bijgesteld. Er blijft voor deze groep landen wel een krimp van 5,8 procent staan. De wereldeconomie krimpt met 4,4 procent. China is de enige grote economie die dit jaar groeit (een kleine 2 procent).

In mei en juni zijn veel economieën sneller dan verwacht op gang gekomen. Ook zette het economisch herstel in de zomer sneller door dan het IMF ten tijde van de vorige raming dacht.

Maar net als toen is de onzekerheid van de raming groter dan normaal, zegt het IMF.

'Crisis is nog lang niet voorbij'

Zo vormen een terugkeer van het coronavirus en daarmee samenhangende nieuwe maatregelen een risico. Datzelfde geldt voor mogelijke tegenvallers rond behandelingen en een vaccin. Ook als de toegang tot medicatie of vaccins ongelijk verdeeld wordt, kan het wereldwijde economische herstel tegenvallen.

"Deze crisis is nog lang niet voorbij", schrijft hoofdeconoom Gita Gopinath. "De werkgelegenheid ligt ver beneden de niveaus van voor de pandemie, terwijl de arbeidsmarkt verder gepolariseerd is. Werknemers met lage salarissen, jongeren en vrouwen worden harder geraakt. De armen worden armer."

Ook zullen de littekens van deze crisis nog lang te zien zijn, waarschuwt Gopinath. "Arbeidsmarkten hebben tijd nodig om te herstellen, investeringen blijven achter door onzekerheid en minder scholing tast menselijk kapitaal aan."

En Nederland?

Op Nederland gaat het IMF niet specifiek in. In tabellen in het rapport is wel te zien dat het IMF voor dit jaar een krimp van 5,4 procent en een werkloosheid van 5,5 procent voorspelt. Volgend jaar herstelt de economie met een groei van 4 procent en loopt de werkloosheid terug naar 4,5 procent. Het IMF is daarmee optimistischer dan het Centraal Planbureau.

Het blijft onzeker wat de krimp van de Nederlandse economie daadwerkelijk zal zijn. De tabellen van het IMF zijn op basis van cijfers vóór de tweede golf.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl