NOS NieuwsAangepast

Accountant: ledental Forum was niet vast te stellen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het jaarlijkse overzicht van giften, schulden en financiële verslagen van politieke partijen openbaar gemaakt. De gegevens over 2019 zijn afkomstig van de politieke partijen zelf, uit de bijbehorende accountantsverklaringen blijkt dat de administraties kloppen.

Maar bij Forum voor Democratie ontbreken nog de gegevens over het aantal leden per 1 januari 2019. De accountant zegt geen oordeel te kunnen geven over de juistheid van het ledenaantal, omdat niet meer kan worden vastgesteld hoeveel leden contributie hebben betaald. Die cijfers zijn van belang, omdat onder meer op basis daarvan de subsidies van Binnenlandse Zaken aan partijen worden bepaald.

Forum heeft tot 1 november de tijd om de gegevens alsnog aan te leveren. Minister Ollongren zei vanochtend dat volgens de wet een accountantsverklaring nu eenmaal nodig is en dat je anders de subsidie niet kunt krijgen.

Een woordvoerder van de partij zegt dat het klopt dat de administratie vorig jaar niet op orde was, maar dat dat nu wel het geval is. De partij geeft de met ruzie vertrokken oud-penningmeester Otten de schuld voor de administratieve gebreken, maar volgens Otten zelf is het de schuld van partijsecretaris Rooken en heeft die samen met partijleider Baudet de jaarrekening vastgesteld.

Klaver ontbreekt

De politieke partijen moeten verder hun jaarlijkse giften vanaf 4500 euro melden. Bij Forum voor Democratie valt een gift op van zo'n 350.000 euro van een zakenman uit Hongkong.

Bij GroenLinks worden betaalde politici geacht ongeveer 10 procent van hun salaris aan de partij af te dragen. Maar partijleider Klaver ontbreekt op de lijst. Volgens de partij is dat een administratieve kwestie en staat volgend jaar een dubbele gift van Klaver in de boeken.

Zoals elk jaar heeft de SP grote bedragen aan giften gekregen. Dat hangt samen met de zeer strikte afdrachtregeling voor politici bij die partij. SP-prominent Roemer staat niet op die lijst, hoewel hij in 2019 waarnemend burgemeester was in Heerlen. Voor burgemeesters gold de afdrachtregeling nog niet, laat de partij weten. Dat is inmiddels veranderd.

Roemer is sinds kort waarnemend burgemeester van Alkmaar en volgens de SP gaat hij nu wel salaris afdragen. Roemer is de eerste burgemeester van SP-huize.

PVV betaalt gift door

Uit het overzicht van Binnenlandse Zaken blijkt verder dat de PVV een anonieme gift van ruim 50.000 euro heeft ontvangen. Maar omdat dat in strijd met de regels is, heeft de PVV dat bedrag zelf overgemaakt aan Binnenlandse Zaken (verminderd met de wel toegestane 1000 euro).

Bij de PvdA moeten Kamerleden 5,5 procent van hun salaris afdragen. Volgens het giftenoverzicht hebben enkele Kamerleden dat niet gedaan, maar de PvdA zegt dat ze wel hebben betaald en dat de partij een administratieve fout heeft gemaakt.

Bij D66 geldt een bijdrageregeling van 3 procent voor politici. Die blijven daardoor allemaal onder de grens van 4500 euro. De ministers Van Engelshoven en Koolmees hebben ieder 6000 betaald, Ollongren 12.000 euro. Minister Kaag (inmiddels partijleider) heeft 3 procent betaald en blijft dus onder de 4500 euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl