NOS Nieuws

Europees Parlement eist nog minder uitstoot broeikasgassen

  • Bert van Slooten

    redacteur Brussel

  • Bert van Slooten

    redacteur Brussel

Het Europees Parlement wil dat de CO2-uitstoot de komende tien jaar met zestig procent vermindert. Dat moet wat de Brusselse politici betreft in de nieuwe klimaatwet komen te staan. Alle landen moeten zich daar dan aan houden. De aanscherping is volgens een meerderheid in het parlement nodig, omdat de Europese Unie anders niet in 2050 klimaatneutraal kan zijn.

Eerder had Eurocommissaris Frans Timmermans voorgesteld de uitstoot met 55 procent terug te dringen in de komende jaren. "Dat is niet genoeg", zegt Bas Eickhout van GroenLinks. "Volgens de berekeningen zou de uitstoot de komende jaren met meer dan 65 procent moeten afnemen. Anders halen we de doelstelling niet om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad."

Landen zijn vanaf nu, volgens het Europees Parlement, ook zelf verantwoordelijk voor de vermindering van de uitstoot. Projecten in het buitenland die CO2-winst opleveren, mogen niet meer bij de nationale doelstelling worden gerekend. Oftewel: elk land moet uiteindelijk klimaatneutraal worden.

Urgenda

Ook krijgen burgers meer rechten om tegen de overheid in het geweer te komen. Door de nieuwe wet krijgen organisaties als Urgenda ook de mogelijkheid om landen die in gebreke blijven te vervolgen.

Forum voor Democratie verzet zich heftig tegen de nieuwe klimaatwet. Volgens de partij is het ondemocratisch om nu al de klimaatdoelen voor de komende dertig jaar vast te leggen. "Dit is een ongehoord staaltje planeconomie waar we als burgers niks meer over te zeggen hebben", aldus Europarlementariër Rob Roos.

Timmermans wil nog niet reageren op de verhoging van de doelstelling. In het debat zei hij geen discussie te willen over getallen. Timmermans: "Ambitieuze klimaatactie is wat we vandaag in Europa en in de wereld nodig hebben. Het is een immens karwei, maar het kan lukken. En hoe eerder we beginnen hoe minder het kost."

We ontkomen niet aan een kilometerheffing en een discussie over de omvang van de veestapel.

Bas Eickhout, GroenLinks-Europarlementariër

De Europese klimaatwet heeft ook voor Nederland gevolgen. In de nationale klimaatwet is nu sprake van een reductie van 49 procent (in 2030) en van 95 procent voor het jaar 2050. Hoewel het kabinet altijd heeft gezegd dat het een groot voorstander is van scherpere doelstellingen moet nu ook Nederland de plannen aanscherpen, omdat anders de klimaatneutraliteit niet gehaald kan worden.

Volgens Mohammed Chahim (PvdA) moeten we ook een tandje bij schakelen. Bas Eickhout voorspelt dat het bij de formatie van een nieuw kabinet volgend jaar vooral moet gaan over aanscherping van de klimaatdoelstellingen. "We ontkomen niet aan een kilometerheffing en een discussie over de omvang van de veestapel."

De komende weken buigen de regeringsleiders en de milieuministers zich over de wensen van het Europees Parlement, waarna de definitieve klimaatwet, van kracht wordt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl