NOS Nieuws

Jongeren kiezen nog steeds traditionele beroepen: 'Komt door thuis'

Veel jongeren kiezen nog altijd voor traditionele mannen- en vrouwenberoepen. Dat komt voor een belangrijk deel door hun opvoeding en stereotiep lesmateriaal, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsraad.

Denkbeelden die jongeren thuis meekrijgen, bepalen voor een groot deel hun ontwikkeling. "Leerlingen worden thuis beïnvloed door bepaalde opvattingen en daarmee komen ze de school in", zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook de invloed van leeftijdgenoten en de positieve en negatieve aandacht die ze op school krijgen, is bepalend. Verder spelen de stereotiepe voorbeelden in lesmateriaal en de samenleving een rol, concludeert de Onderwijsraad. Voorzitter Hooge zegt dat jongeren hierdoor niet altijd de kansen hebben die ze horen te krijgen.

Zelf capaciteiten ontwikkelen

Vergeleken met andere EU-landen is er in Nederland sprake van een sterk stereotiepe opleidings- en beroepskeuze.

De Onderwijsraad is niet verrast dat jongeren nog steeds voor typische mannen- en vrouwenberoepen kiezen, maar kijkt wel op van de oorzaken. Bewustwording bij leraren van de genderstereotypes en het schrappen van stereotypes uit het lesmateriaal kan zorgen voor gelijke kansen.

"Jongeren en kinderen moeten als individu worden behandeld op school om te kijken wat hun voorkeuren en talenten zijn. Het is beter als iedereen zijn of haar capaciteiten zelf kan ontwikkelen en vrij kan kiezen voor een opleiding of beroep dat daarbij past. Verschillen tussen jongens en meiden mogen er zijn, maar niet als gevolg van beperkte keuzes en ongelijke kansen", zegt Hooge.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl