In samenwerking met
Omroep Gelderland
NOS Nieuws

Helikopter gooit duizenden kilo's steenmeel over de Hoge Veluwe

Over de heide van het Nationale Park De Hoge Veluwe werd de afgelopen maand per helikopter duizenden kilo's steenmeel geloosd. Het steenmeel moet nieuw leven inblazen in een verschraald en verzuurd landschap.

Door een te grote uitstoot van stikstof is de bodem in het park de laatste decennia in rap tempo verzuurd. Door die verzuring verdwijnen mineralen uit de bodem. Bomen, planten en uiteindelijk ook insecten en andere dieren nemen hierdoor in aantal af of verdwijnen zelfs helemaal. Steenmeel kan daar verandering in brengen.

"Het is gewoon vermalen gesteente, een restproduct. En dat strooien we uit om zo de mineralen die zijn verdwenen weer terug te brengen", vertelt Leontien Krul van Park De Hoge Veluwe aan Omroep Gelderland. "Dat is nodig, omdat de biodiversiteit achteruitgaat. We zien het hier ook op de heide. Hij er ziet mooi paars uit, maar hij wordt wel steeds armer."

Met het steenmeel hoopt het park planten, insecten en vogels terug te krijgen:

Sinds 2015 worden er in het Nationale Park De Hoge Veluwe proeven gedaan met het gebruik van steenmeel op heidelandschap. De proeven begonnen op kleine schaal en leverden positieve resultaten op.

Nu worden er honderden tonnen steenmeel over de heide gestrooid. "Juist daar", zegt Krul "We hebben verschillende heidegebieden met elkaar verbonden, als corridor. Hier willen we leven terugbrengen."

Ecologen van de Nijmeegse Stichting Bargerveen en B-Ware doen onderzoek naar de werking van het steenmeel. Zij houden de resultaten strak in de gaten. Als de methode definitief aanslaat, kan het park besluiten ook andere gebieden van het Nationale Park De Hoge Veluwe te bestrooien.

Toch is deze oplossing niet zaligmakend. "Je voegt iets toe wat er nu niet is. En hiermee kunnen we dan hopelijk 20 jaar vooruit", zegt Krul. "Maar het is niet de oplossing voor het stikstofprobleem."

Advertentie via Ster.nl