Een leeg terras in Den Haag ANP

Bij bedrijven die overheidssteun kregen via de eerste zogeheten NOW-regeling zijn tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan, een afname van 6,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het banenverlies was het grootst in de bedrijfstak 'verhuur en overige zakelijke diensten', met ruim 12 procent. 'Horeca en cultuur' en 'sport en recreatie' volgen daarna, met zo'n 10 procent banenverlies.

Het gaat met name om tijdelijke contracten die niet zijn verlengd en mensen met een nulurencontract die niet meer zijn opgeroepen, denkt het CBS.

Als dit in de maanden maart, april of mei is gebeurd, heeft dat wel consequenties voor de loonsubsidie die de werkgever voor deze werknemer heeft gekregen. Die moet dan worden terugbetaald. Op het ontslaan van werknemers met een vast contract, stond in de eerste NOW-regeling een ontslagboete bovenop het terugbetalen van de uitbetaalde loonsubsidie.

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid wilde de overheid bedrijven die veel last hadden van de coronacrisis financieel ondersteunen, zodat de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden bleef.

Overheid betaalde meeste banen in horeca

In totaal waren de bedrijven die NOW-steun ontvingen goed voor 2,6 miljoen van de 8,5 miljoen banen in Nederland. Daarmee bevestigt het CBS wat minister Koolmees in juli al zei. De eerste NOW-regeling was bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met mei een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. De overheid nam maximaal 90 procent van het salaris over.

In juni werd de regeling verlengd onder grotendeels dezelfde voorwaarden. De ontslagboete werd wel flink verlaagd.

De horeca is in verhouding koploper als het gaat om de steun. Volgens het CBS werd 85 procent van de banen in die sector dankzij de overheidssteun overeind gehouden (368.000 van de 431.000 banen).

In de tak 'cultuur, sport en recreatie' ging het om driekwart van de banen (106.000 van 140.000 banen). Bij de tak 'verhuur en overige zakelijke diensten' ging het om 57 procent van de banen. Onder die sector vallen ook de uitzendbureaus. De bedrijven die van de NOW gebruikmaakten, hadden 588.000 van de ruim 1 miljoen banen in die sector.

Volgens het CBS kregen kleine bedrijven iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven.

In de zomer meer vaste banen

In de zomermaanden juni, juli en augustus kreeg uitkeringsinstantie UWV ruim 9.200 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen, schrijft NRC. Dat zijn er 2,7 keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar.

Werkgevers en werknemers mogen een ontslag ook in goed overleg onderling regelen. Het daadwerkelijke aantal ontslagen medewerkers met een vast contract ligt dus waarschijnlijk hoger.

Minister Koolmees zegt in een reactie dat hij niet is geschrokken van het bericht over de 181.000 banen, omdat deze cijfers zich al aftekenden. "Maar het geeft wel aan hoe groot het effect van corona op de arbeidsmarkt is. Dat zie je natuurlijk ook aan de werkloosheidscijfers." Net als het Centraal Planbureau verwacht Koolmees dat de werkloosheid nog verder oploopt.

STER reclame