ANP

Het lukt steeds minder mensen om deel te nemen aan het stedelijk leven. Woningen zijn moeilijk te vinden en duur, en verder zijn voorzieningen als zorg, sportvelden en bibliotheken vanwege bezuinigingen voor veel mensen slecht toegankelijk.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) trekt die conclusies in een advies (.pdf) aan de regering. Die moet de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers beter waarborgen, luidt het advies.

Hoge huren en duur vervoer

Niet alleen kwetsbaren met een beperking of een laag inkomen, maar ook mensen met een middeninkomen hebben in toenemende mate moeite om een plek te vinden in de stad. De raad noemt als voorbeeld flexwerkers die geen hypotheek kunnen krijgen voor een koopwoning en ondertussen steeds hogere huren moeten betalen.

Stadsbewoners lopen ook aan tegen vervoersproblemen. Het is volgens de RLI voor veel mensen te duur of tijdrovend om naar werk, school of het ziekenhuis te gaan.

Aanbevelingen

De raad komt met verschillende aanbevelingen om de stedelijke toegang voor burgers te verbeteren. Zo zouden overheden bij nieuwe plannen altijd een 'toegankelijkheidstoets' moeten uitvoeren, die duidelijk maakt in hoeverre burgers er profijt van hebben.

Verder raadt de RLI aan om te investeren in publieke voorzieningen als sportvelden en pleinen en om de huurprijzen stabieler te maken. Dat laatste zou kunnen met fiscale maatregelen voor particuliere verhuurders.

STER reclame