Minister Koolmees in de Tweede Kamer ANP

Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op loonkostensubsidie (NOW), kunnen een korting van 5 procent over het ontvangen subsidiebedrag krijgen als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen bij het UWV ontslag aanvragen voor werknemers, maar het UWV niet vragen hen te begeleiden bij het zoeken naar nieuw werk, krijgen deze boete. Koolmees spreekt van een inspanningsverplichting, zoals die vorige week is beloofd aan de Kamer.

De boete is tot stand gekomen na onderhandelingen met de oppositie over het derde steunpakket. PvdA-leider Asscher wilde een 'werkgarantie' voor werknemers die vanwege de corona-crisis worden ontslagen. Het kabinet vindt dit een te zware last voor het bedrijfsleven, omdat werkgevers dan niet toekomen aan het "herstructureren" of reorganiseren van hun bedrijf om faillissement te voorkomen.

Het kabinet heeft toegezegd erop toe te zien dat het personeel van bedrijven die steun ontvangen, niet zomaar op straat kunnen worden gezet.

STER reclame