ANP

De levensverwachting is in Nederland het afgelopen jaar voor mannen met 4 maanden toegenomen tot 80,5 jaar en voor vrouwen met 3 maanden tot 83,6 jaar. Toch zou de jaarlijkse toename van de levensverwachting weleens gedwarsboomd kunnen worden door het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek. Beleidsmakers gebruiken de cijfers van de levensverwachting om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen.

De toegenomen levensverwachting in 2019 met 4 maanden voor mannen en 3 maanden voor vrouwen is hoger dan gemiddeld in de zeven voorgaande jaren. Toen lag de toename op respectievelijk 2 maanden en 1 maand.

In vergelijking met de gemiddelde levensverwachting in de EU ligt die van de Nederlandse vrouw 4 maanden lager, van de Nederlandse man ligt het gemiddelde juist 2 jaar hoger.

Meer sterfte

De levensverwachting stijgt tot nu toe elk jaar, maar de hogere sterfte door het coronavirus kan er mogelijk toe leiden dat de levensverwachting dit jaar niet verder stijgt en misschien zelfs daalt.

In het voorjaar van 2020 zijn er meer mensen dan gemiddeld overleden als gevolg van het coronavirus, naar schatting bijna 9000 meer, denkt het CBS. Het effect hiervan op de levensverwachting is nog niet duidelijk en hangt af van de ontwikkelingen in de rest van het jaar.

Het CBS heeft een paar scenario's berekend. Bij een hogere sterfte in het voorjaar, maar minder doden in het najaar, zal de levensverwachting in 2020 naar verwachting ongeveer hetzelfde zijn als die in 2019. Maar bij een hogere sterfte in het najaar zal de levensverwachting met een paar maanden dalen. In een zwart scenario, bij een tweede golf met dubbel zoveel sterfte, zal de levensverwachting dalen met ongeveer een jaar, naar het niveau van 2010.

STER reclame