President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer ANP

Bij de verlenging van de NOW-regeling voor loonsteun voor bedrijven moet er meer controle vooraf worden gedaan om misbruik of oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Ook moet er meer aandacht komen voor het proces waarop uitgekeerd geld weer ingevorderd moet worden. Dat adviseert de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer na onderzoek van de loonsteunregeling.

Bij de loonsteun die vanaf maart is verleend vinden controles vooral achteraf plaats en wordt gewerkt met voorschotten. Om bedrijven door de crisis te loodsen en banen te behouden was in maart snelheid geboden. Bedrijven die meer dan 20 procent omzetverlies leden moesten zo snel mogelijk geld op hun rekening krijgen. Controle vooraf of de aanvraag terecht was was nauwelijks mogelijk.

Volgens de Algemene Rekenkamer is het nu wel mogelijk om vooraf te controleren, omdat er meer ervaring is opgedaan.

"Eerst uitbetalen en dan pas uitgebreid controleren of aan de regels voldaan wordt, leidt tot een grote invorderingsopgave en het risico dat betrokkenen die te goeder trouw zijn in de financiële problemen komen", schrijft de Rekenkamer.

18,8 miljard

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is inmiddels al een keer verlengd met gewijzigde voorwaarden. Op 1 oktober start de derde NOW-regeling die loopt tot juli volgend jaar.

Tot begin juli kregen 139.000 bedrijven loonsteun voor een totaal bedrag van 18,8 miljard euro. Tien procent van de aanvragers waren grote bedrijven die twee derde van het geld kregen, op basis van een accountantsverklaring.

Een kwart van het geld ging naar middelgrote bedrijven, die een voorschot van meer dan 20.000 euro vroegen op basis van een verklaring van een externe financieel dienstverlener over het omzetverlies. 60 procent van de aanvragers waren kleine bedrijven die een tegemoetkoming tot 20.000 euro vroegen, samen goed voor 650 miljoen euro.

STER reclame