Een windpark op de Noordzee
NOS Nieuws

Nederland en Verenigd Koninkrijk koppelen windparken op de Noordzee

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

Het toekomstige windpark IJmuiden Ver, dat zo'n 80 kilometer uit de kust gebouwd gaat worden op de Noordzee, moet ook aangesloten worden op het Britse elektriciteitsnet. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse netbeheerder Tennet en het Britse National Grid. Tegelijkertijd moeten grote Engelse windparken op de Noordzee verbonden worden met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Nederland heeft nu al een stroomverbinding met Groot-Brittannië waarmee vooral Nederland vanaf de Tweede Maasvlakte in Rotterdam elektriciteit exporteert. Bij een verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie wordt de uitwisseling van stroom tussen Noordzeelanden steeds belangrijker. Doordat wind en zon zich niet door de mens laten sturen, zal de ene keer een tekort en de andere keer een overschot ontstaan.

Jan Paul Dijckmans van Tennet is verantwoordelijk voor de samenwerking en denkt dat de energiesystemen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland elkaar goed kunnen aanvullen. Zo heeft Groot-Brittannië veel meer kernenergie dan Nederland. Mocht het een keer niet waaien en de zon niet schijnen, dan is dat in de toekomst een welkome aanvulling op het Nederlandse systeem. Dat leunt vooral op wind en zon met voorlopig nog ondersteuning van traditionele gascentrales.

De geplande verbinding tussen de windparken

Door nieuwe grote windparken van de twee landen midden op de Noordzee aan elkaar te koppelen, kan de uitwisseling direct plaatsvinden en hoeft de elektriciteit niet eerst aan land gebracht te worden voor er geëxporteerd kan worden. Nederland werkt ook samen met Duitsland en Denemarken aan dit soort verbindingsprojecten voor elektriciteit van windparken op zee.

Noordzeenetwerk

De verwachting is dat alle Noordzeelanden bij elkaar de komende dertig jaar tot een kwart van de Noordzee gaan vullen met windparken. Dat betekent dat er onder de zeebodem ook een groot elektriciteitsnetwerk gebouwd gaat worden. Door de windparken van alle Noordzeelanden aan elkaar te koppelen wordt niet alleen uitwisseling van energie mogelijk maar besparen de landen ook veel geld bij de aanleg van deze infrastructuur.

Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop in Europa bij de ontwikkeling van wind op zee. De toekomstige Nederlandse windparken zullen grenzen aan de Britse. Tennet is daarom blij dat ondanks de brexit de pragmatische samenwerking met de National Grid doorgaat. IJmuiden Ver is al wel aangewezen door de overheid als wingebied voor windenergie maar het park moet nog aanbesteed worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl