Basisschool in Groningen
NOS Nieuws

Onderwijsveld reageert verdeeld op 'snotneusbesluit'

De PO-Raad is blij met het besluit van het kabinet dat kinderen jonger dan 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. Dat zegt de belangenbehartiger van het basisonderwijs in een eerste reactie. Volgens de raad kwam door het eerdere testbeleid de continuïteit van het basisonderwijs in de knel.

Vanavond maakte het kabinet op een persconferentie bekend dat het testbeleid voor jonge kinderen wordt aangepast. Eerst gold dat alleen kinderen onder de 6 jaar niet getest hoefden te worden, vanaf maandag wordt die leeftijdsgrens dus opgerekt.

De Jonge: 'Kinderen onder 12 voorlopig niet meer testen'

Bovendien mogen kinderen onder de 13 jaar met milde klachten zoals een snotneus en keelpijn voortaan gewoon naar school. Die aanpassingen in het beleid moeten ervoor zorgen dat het minder druk wordt in de teststraten en kinderen minder lesdagen missen. Volgens minister De Jonge is het verspreidingsrisico bij jongere kinderen "heel gering" en is testen daarom niet nodig.

Kinderen tot 13 hoeven zich wat het kabinet betreft alleen te laten testen als ze in contact zijn geweest met iemand met corona of als er iemand in hun huishouden koorts heeft of benauwd is.

'Dit kunnen wij niet rijmen'

Vakbond CNV zegt vooral blij te zijn dat er nu duidelijkheid is voor de scholen. Toch ervaren niet alle basisscholen dit zo. Scholenkoepel Lucas Onderwijs in Den Haag wijst erop dat de zorgen in het onderwijs hiermee niet verdwenen zijn. "Het is te vroeg om te zeggen hoe dit nieuws bij scholen, leraren, leerlingen en ouders valt. Ik kan mij voorstellen dat het vragen oproept", zegt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet. "De kans dat leerlingen het virus overdragen is gering, maar de kans is niet nul."

Schooldirecteur Eva Naaijkens van de Alan Turingschool in Amsterdam laat weten overvallen te zijn door het nieuwe beleid. "Eerst moesten leerlingen thuisblijven, nu mogen ze zelfs met klachten naar school. Dat kunnen wij niet goed rijmen", zegt Naaijkens.

De schoolleider vervolgt: "Ik kan me voorstellen dat de maatregel uit praktisch oogpunt is genomen, maar het voelt niet prettig. Docenten in onze appgroep vragen zich bijvoorbeeld af of zij nu zelf niet sneller ziek zullen worden."

'Niet verrast'

De Algemene Onderwijsbond voelt zich overvallen door de nieuwe richtlijnen. "Het verbaast ons dat ze dit op vrijdagavond verkondigen en, boem, op maandag laten ingaan. Het was fijn geweest als scholen even hadden kunnen overleggen met hun team en tijd hadden gekregen om het advies goed te bestuderen", zegt een woordvoerder.

Boink, de belangenclub van ouders met kinderen in de kinderopvang, is niet verrast. "In de eerste coronagolf hebben we als kinderopvang al 10.000 kinderen tot en met 12 jaar opgevangen, dat heeft toen niet geleid tot extra besmettingen", zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma.

Jellesma verwacht dat de nieuwe regels misschien wel tot wat onrust zullen leiden. Ook benadrukt hij het belang van voorrang voor medewerkers in de opvang bij de coronatest. "Het gaat om zo'n 80.000 medewerkers. Als iemand thuis komt te zitten in afwachting van een test, betekent dat vaak ook dat ouders thuis komen te zitten omdat er dan geen opvang is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl