Premier Rutte bij de Algemene Beschouwingen
NOS Nieuws

Rutte: werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen

Het kabinet wil serieus kijken naar het plan van de PvdA om een werkgarantie te geven aan werknemers van bedrijven die coronasteun van de overheid krijgen. Als het betrokken bedrijf een werknemer niet zelf meer kan betalen, moet de directie er volgens PvdA-leider Asscher verantwoordelijk voor zijn dat die persoon elders aan de slag kan.

Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen zei premier Rutte zei dat hij een harde garantie te ver vindt gaan, maar hij is het er wel mee eens dat werkgevers in dit soort situaties hun uiterste best moeten doen om werknemers aan een nieuwe baan te helpen.

Daarom denkt het kabinet meer aan een 'inspanningsverplichting' voor de werkgever, met steun van de overheid. Rutte wil er nog wel eens met sociale partners over praten. Volgende week debatteert de Kamer over de voorwaarden voor het nieuwe steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen. Dan zal deze kwestie verder worden besproken.

Investeringen en zorgsalarissen

In het debat verdedigde Rutte het plan van het kabinet om ondernemers in bepaalde gevallen een percentage van de gedane investeringen in mindering te laten brengen op de loonbelasting. De oppositie levert hier scherpe kritiek op; volgens een aantal partijen is onduidelijk wie precies van de aftrek profiteren en is de kans op misbruik groot. De oppositie zou liever zien dat het geld wordt gebruikt om de salarissen in de zorg blijvend te verhogen.

Rutte zei daarop dat door de coronacrisis bedrijven veel minder investeren dan gebruikelijk en dat de aftrek is bedoeld om investeringen juist aan te moedigen. Dat is goed voor de werkgelegenheid, benadrukte de premier. Hij bestreed het beeld dat het kabinet vooral het bedrijfsleven helpt. Als je alle maatregelen van dit kabinet bij elkaar optelt, inclusief de investeringsaftrek, gaan de bedrijven er in totaal 5 miljard op achteruit en hebben burgers juist een lastenverlichting van 5 miljard gekregen, rekende Rutte voor.

Over de zorg stelde hij dat er wel degelijk geld is gereserveerd om de salarissen volgend jaar te verhogen, los van de bonus van 500 euro die zorgpersoneel krijgt.

Asscher: welke banen levert dit op?

De premier zei verder dat hij nog eens wil praten over de verhuurderheffing. De linkse oppositie wil dat die heffing voor woningcorporaties verder omlaag gaat of helemaal wordt geschrapt. Dan blijft er geld over om meer woningen te bouwen en de huren te verlagen, zeggen zij. In de Miljoenennota heeft het kabinet aangekondigd dat de heffing met 200 miljoen euro wordt verlaagd. Rutte deed geen harde toezeggingen, maar wil er nog wel eens naar kijken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl