Omroep Flevoland

De provincie Flevoland mocht in 2018 opdracht geven voor het afschieten van een aantal edelherten in de Oostvaardersplassen, oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Daarmee is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland teruggedraaid.

In november bepaalde de rechtbank na bezwaren van dierenorganisaties dat edelherten niet meer afgeschoten mochten worden, omdat het beleid rond de dieren niet goed was onderbouwd. De provincie stapte daarop naar de Raad van State.

Die oordeelt nu dat het provinciebestuur voldoende heeft aangetoond dat het afschieten van edelherten nodig is voor de bescherming van de flora en fauna in het natuurgebied in Flevoland.

Minder vogelsoorten

Volgens de Raad van State blijkt uit verschillende ecologische onderzoeken dat de dieren schade veroorzaken. Er zijn minder struiken, bomen en riet en ook is het aantal vogelsoorten afgenomen. Verder zijn sinds 2009 geen reeën meer gezien in het gebied, schrijft Omroep Flevoland.

Het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen zou door Staatsbosbeheer teruggebracht worden naar 490 in de periode september 2018 tot januari 2020.

Er moeten minder edelherten komen in het gebied omdat een speciale commissie heeft bepaald dat er ruimte en voedsel is voor maximaal 1100 grote grazers. Hieronder vallen de edelherten, maar ook andere dieren, zoals konikpaarden en heckrunderen. Een aantal dieren is daarom verplaatst en honderden edelherten zijn afgeschoten om het aantal grazers te verminderen. Dit moet voorkomen dat er in strenge winters veel dieren doodgaan van de honger. Dat was het geval in de winter van 2017-2018.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige besluiten over het beperken van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen.

STER reclame