Van alle 100 twintigers die op het coronavirus worden getest, hebben er zeven daadwerkelijk het virus. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers.

Bovendien groeit het aantal positieve tests onder twintigers: vorige week werd 6,2 procent van de twintigers die zich naar een teststraat begaf positief getest, tegen 7,2 procent nu. Gemiddeld werd 3,9 procent van alle Nederlanders die zich lieten testen positief getest. Vorige week was dat nog maar 2,8 procent.

Klaarblijkelijk laten twintigers met klachten zich minder snel testen. Tieners en dertigers bezochten, zoals in onderstaande grafiek te zien is, namelijk vaker een teststraat, maar werden minder vaak positief getest.

NOS

Het goede nieuws voor jongeren is dat ze weliswaar ernstig ziek kunnen worden van het virus, maar dat dat veel minder vaak gebeurt dan onder ouderen. Van de ruim 6000 bevestigde overleden coronapatiënten waren er slechts 46 onder de vijftig. Sinds juni is voor zover bekend niemand van onder de vijftig meer overleden aan het virus. Wel kunnen ze ouderen en kwetsbare groepen besmetten, die meer risico lopen.

NOS

Het aantal van 3,9 procent positieve tests is een record sinds het nieuwe testbeleid op 1 juni van start ging. Het aantal positieve tests nam in eerste instantie af, naar 0,6 procent begin juli, maar is sindsdien weer gestegen.

NOS

Het aantal nieuwe positieve tests dat bij het RIVM is gemeld, nam afgelopen week toe met 8625. Een week eerder ging het om 5427 besmette mensen. Net als vorige week is dat een stijging van ruim 50 procent. Sinds 1 juni, de dag dat iedereen getest kon worden, zijn er niet eerder zoveel mensen in een week positief getest.

Het aantal ziekenhuisopnames nam ook toe. De GGD's hebben afgelopen week 92 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Vorige week ging het om 43 nieuwe opnames. Het aantal nieuw gemelde doden (14) is iets lager dan vorige week (17). Tijdens de eerste golf, eind maart in april, werden er honderden mensen per week opgenomen. Ook vielen er begin april tussen de 100 en 200 doden per dag.

Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. Sommige opnames en overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM.

NOS

Het percentage positieve testen is het hoogst in de regio Haaglanden, daar bleek 9,1 procent van alle geteste mensen besmet. Ook in de regio's Rotterdam-Rijnmond (8,2 procent) en Amsterdam (eveneens 8,2 procent) is het percentage hoger dan gemiddeld.

De meeste besmettingen waren deze week opnieuw in Amsterdam (1251), Den Haag (761) en Rotterdam (701). Omgerekend naar het aantal inwoners staat studentenstad Delft (16,9 per 10.000 inwoners) bovenaan. Ook in studentensteden Nijmegen, Groningen en Leiden valt het hoge aantal besmettingen de afgelopen dagen op.

"We hebben clusters gezien bij hospiteeravonden met 100 tot 200 infecties, dat vergt aandacht", zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. "We willen voorkomen dat het virus doorsijpelt naar ouderen en kwetsbaren."

NOS

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat vanaf 17 augustus het R-getal (het getal dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door een patiënt) weer boven de 1 is uitgekomen en sindsdien is gestegen. Op 28 augustus, de meest recente dag dat het getal is berekend, was het R-getal volgens het RIVM 1,38 (met een bandbreedte van 1,29 en 1,47). Dat is vergelijkbaar met het R-getal in juli. In augustus schommelde het iets onder de 1.

Dat betekent dat alle 100 mensen die het virus bij zich dragen, samen 138 anderen met het virus besmetten. Daardoor neemt de verspreiding van het virus dus toe. Alleen als de R onder de 1 ligt, neemt de verspreiding af.

NOS

Intussen steeg ook het aantal mensen dat het virus bij zich draagt en besmettelijk is voor anderen. Dat zijn er nu circa 64.000, schat het RIVM. Die schatting kent wel nogal wat onzekerheid: het zijn er in ieder geval tussen de 38.500 en 91.500, denkt het RIVM.

Het aantal besmettelijke mensen was twee maanden geleden nog een stuk lager en lag toen rond de 3000. Op het hoogtepunt halverwege maart lag het aantal besmettelijke mensen waarschijnlijk tussen de 200.000 en 300.000.

STER reclame