De kerktoren van de Hobbe van Baerdt Kerk in Joure heeft weer een spits. Twee jaar geleden werd de top van de toren gehaald, omdat het houtwerk aangetast was door de bonte knaagkever. Na een intensieve restauratie is de spits vanochtend teruggeplaatst. Dat gebeurde onder grote belangstelling, meldt Omrop Fryslân.

De inwoners van Joure zijn blij dat de kerk weer in zijn volle glorie is hersteld.

Kerk in Joure krijgt zijn torenspits terug

Verantwoordelijk voor de terugplaatsing is aannemer Hugo Landman. Hij kijkt tevreden terug: "Het is supermooi gegaan, het past perfect. Ik hoop dat de toren weer 400 jaar kan pronken. Het werk is nog niet klaar: de poten van de lantaarn moeten nog in het lood, er moet wat houtwerk omheen, wat lijsten. Ik hoop dat we de steigers over twee à drie werken weer kunnen laten zakken."

Levensgevaarlijk

Er was lang veel onduidelijkheid over de toestand van de toren. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten nam de toren 2,5 jaar geleden over van de gemeente De Fryske Marren. Dat de spits er zo slecht aan toe was, werd toen niet verteld. Volgens de stichting wist de gemeente het zelf ook niet.

Maar uit een inspectie bleek dat de houten constructie zwaar was verwaarloosd en dat de situatie eigenlijk al lange tijd levensgevaarlijk was. In december 2018 werd de 500 kilo zware spits van de toren gehaald en naar een restaurateur in Sneek gebracht. Daar is de spits helemaal opnieuw opgebouwd.

Vervoerd per schip

De totale kosten van die restauratie bedragen zo'n 285.000 euro. De gemeente betaalt 200.000 euro. Het resterende bedrag is door sponsoren bijeengebracht.

Voordat de torenspits vanochtend kon worden teruggeplaatst werd die gisteren met een schip van Sneek naar Joure gebracht.

De gerestaureerde torenspits onderweg van Sneek naar Joure HoogMedia/Jitze Hooghiemstra

STER reclame