Oud-burgemeester Jetze Tjalma
In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS Nieuws

Hoogeveen ontneemt WO II-burgemeester ereburgerschap

Hoogeveen ontneemt oud-burgemeester Jetze Tjalma het ereburgerschap. Een park en een brandweerkazerne die naar hem vernoemd zijn, krijgen een andere naam.

Tjalma was burgemeester van de Drentse gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was kort na de capitulatie in 1940 de eerste burgemeester in Nederland die een lijst met namen van Joodse inwoners aan de Duitse bezetter overhandigde. Ook werd op zijn gezag een voetpad aangelegd over Joodse graven.

"Het ereburgerschap is alleen voor iemand van onbesproken gedrag", zegt de huidige burgemeester Karel Loohuis tegen RTV Drenthe.

Berisping binnenskamers

Al tijdens de oorlog gingen geruchten over Tjalma's 'nazi-vriendelijk' handelen, maar er kwam nooit een officieel onderzoek. Hoogeveen liet dat in februari van dit jaar op aandringen van de lokale SGP-fractie wel doen.

Uit het onderzoek door het NIOD blijkt onder meer dat Tjalma na de oorlog een 'ernstige berisping binnenskamers' kreeg voor het regelen van arbeiders voor de aanleg van een Duits vliegveld in Havelte. Die berisping is nooit openbaar gemaakt.

Overijverig

Verder blijkt dat Tjalma amper protesteerde tegen een razzia op 2 oktober 1942 en dat hij in 1943 een brief schreef aan de Duitse bezetter, waarin stond dat er nog een Joodse man in het ziekenhuis lag. Hij schreef ook dat verder "het bevel tot verwijdering van de Joden volledig is doorgevoerd".

Burgemeester Loohuis noemt dat "overijverig" en "meer doen dan strikt mocht worden verwacht".

Tjalma was van 1927 tot 1958 burgemeester van Hoogeveen. Hij was populair en bleef er ook na zijn burgemeesterschap wonen. In 1963 werd hij benoemd tot ereburger, in 1985 overleed hij.

Advertentie via Ster.nl