ANP
NOS Nieuws

Onder de steun voor het coronabeleid sluimert verdeeldheid

Een meerderheid van de Nederlanders staat in grote lijnen nog altijd achter het coronabeleid van het kabinet, maar zeker niet op alle punten. Ruim een derde vindt het helemaal goed zoals het nu gaat, maar een even grote groep zou liever een strengere aanpak zien. En ruim een kwart van de mensen is in meer of mindere mate juist voorstander van een losser beleid.

Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van bureau I&O Research naar het draagvlak van het coronabeleid, in opdracht van de NOS. Over het algemeen is de steun 75 procent, en dat is hij in de maandelijkse enquêtes van I&O al sinds mei. Dat is hoger dan de 52 procent die tegenover de Gedragsunit van het RIVM onlangs vertrouwen uitsprak "in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden".

Grapperhaus

Maar onder de consistente lijn in het onderzoek van I&O schuilt verdeeldheid. Peter Kanne van I&O Research ziet in het onderzoek twijfel over de consistentie en logica van sommige maatregelen, ook bij voorstanders van het beleid. "Dat zie je vooral aan de grote groep mensen die het kabinet weliswaar steunt, maar toch duidelijkere regels of strengere handhaving wil." Als voorbeeld noemt hij een zwevende kiezer die liet weten: "Het blijft vreemd dat het ene moment mondkapjes niets toevoegen, terwijl ze later verplicht worden in het openbaar vervoer. Maar dan ook weer niet de mondkapjes die echt veilig zijn."

Het kabinet kan zich niet veel veroorloven wil men het draagvlak niet verliezen", maakt Kanne op uit de cijfers. "Dat zie je met name in de meningen over minister Grapperhaus. 52 procent van de Nederlanders vindt dat hij niet langer geloofwaardig kan optreden als minister van Justitie nadat hij coronaregels had overtreden op zijn huwelijk."

PVV'ers willen het strenger

Datzelfde verdeelde beeld is overigens te zien bij de tegenstanders van het huidige beleid. Stemmers op Forum voor Democratie en de PVV zijn van alle kiezers het meest kritisch, maar zij denken heel verschillend over de vraag hoe het dan anders zou moeten.

Van de FvD-kiezers wil 56 procent een losser beleid of de coronamaatregelen zelfs helemaal loslaten, terwijl een kwart juist voorstander is van een strengere aanpak. Bij de PVV-kiezers is het grofweg andersom: 47 procent zou het strenger willen zien en 35 procent losser. Alleen bij de achterban van GroenLinks zijn er ook zo veel mensen te vinden die de touwtjes strakker willen aantrekken.

Grote steun voor de maatregelen is er vooral bij de kiezers van de coalitiepartijen. Maar ook de aanhang van de meeste oppositiepartijen kan zich er goed in vinden, die van de PvdA voorop.

NOS

Ondanks veelvuldige discussie over de adviezen van het RIVM onderschrijft 63 procent van de Nederlanders de stelling 'Ik heb vertrouwen in de adviezen van het RIVM'. 16 procent is het niet eens met die stelling.

De stelling dat 1,5 meter afstand nemen geen zin heeft en moet worden geschrapt, krijgt al even weinig steun. Twee keer zo veel mensen (33 procent) zijn het eens met de stelling dat er zaken moeten worden aangescherpt om het aantal besmettingen richting nul te krijgen.

NOS

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl