ANP
NOS Nieuws

IND moet dit jaar nog ruim 11.000 achterstallige asielaanvragen behandelen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nog ruim 11.000 achterstallige asielaanvragen op de plank liggen. De speciale taskforce die dit voorjaar werd opgericht om de achterstand in te halen, heeft tot nu toen ruim 4000 aanvragen behandeld, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. De stapel moet aan het eind van het jaar zijn weggewerkt.

Asielzoekers die te lang op een besluit van de IND moeten wachten, hebben recht op een dwangsom die kan oplopen tot 15.000 euro. Dat kost de staat miljoenen per maand. Om daar iets aan te doen werd in april de taskforce in het leven geroepen. Daar werken zo'n 230 ambtenaren. Daarnaast houden zo'n 250 uitzendkrachten zich bezig met het horen van asielzoekers, administratie en werkvoorbereiding.

Broekers-Knol is blij met de voortgang van de taskforce, maar ziet ook dat er nog veel moet gebeuren. Ze verwacht dat het werk vanaf deze maand sneller gaat, onder meer omdat de werkwijze wordt veranderd. Zo wordt gebruik gemaakt van externe juridische bureau's die concept-besluiten gaan opstellen. Zo kunnen volgens de staatssecretaris 5000 zaken versneld worden afgedaan.

Relaas zelf op papier zetten

Daarnaast mogen asielzoekers in sommige gevallen zelf hun relaas op papier zetten, zodat er sneller beslist kan worden. Daarvoor komen er speciale voorgedrukte vragenlijsten. Alleen als de nationale veiligheid mogelijk in gevaar is, of als het voornemen is om de asielaanvraag af te wijzen, vindt er nog een mondeling gehoor plaats.

De versnelde afhandeling mag geen afbreuk doen aan de zorgvuldigheid, vindt Broekers-Knol. Een deel van de achterstallige zaken is dermate complex dat er meer tijd en aandacht nodig is, vooral bij zaken van bekeerlingen en LHBTI'ers.

De staatssecretaris waarschuwt dat als de achterstand door de IND wordt weggewerkt, het drukker zal worden bij andere instanties. Er moeten meer mensen terugkeren naar het land van herkomst en gemeenten krijgen meer statushouders om te huisvesten. Maar ook de rechtbanken zullen het drukker krijgen, omdat veel afgewezen asielzoekers in beroep zullen gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl