ANP

Bijna een kwart van de Nederlanders zegt dat in de buurt waar ze wonen weleens drugs worden gebruikt of verhandeld. Ongeveer vier procent zegt dat ze er veel last van hebben, meldt het CBS op basis van gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2019.

Het CBS heeft buurten waar basisteams van de politie actief zijn als uitgangspunt gebruikt voor de cijfers. In Nederland zijn er 167 van deze regionale en lokale politieteams. Vooral in grote steden waar een team van de politie actief is in de wijk, ervaren mensen meer overlast van drugsgebruik en drugshandel.

De onderlinge verschillen tussen de basisteams zijn wel groot. Zo ziet 14 procent van mensen die in de regio van het team Groningen-Zuid wonen af en toe drugsgebruik of -handel. In Amsterdam Centrum is dat bijna 80 procent.

Grensgebieden

Niet alleen inwoners van de grote steden, maar ook bewoners van de grensgebieden zeggen dat ze vaak geconfronteerd worden met mensen die drugs gebruiken of erin handelen. De helft van de inwoners van Kerkrade zegt dat dit in hun buurt voorkomt.

De leefbaarheid in de wijken gaat er op achteruit, zeggen de ondervraagden tegen het CBS. Zo zien ze vaker andere vormen van overlast, zoals het lastigvallen van mensen op straat, drankgebruik en rondhangende jongeren.

STER reclame