De hei bij Epe vorig jaar. Dit jaar kleurt de hei niet overal paars
NOS Nieuws

'Natuur staat door droogte op aantal plekken op omvallen'

Natuurmonumenten pleit bij provincies en waterschappen voor een snellere aanpak van de droogte in natuurgebieden. Na drie jaar van droogte is de schade aan flora en fauna die dat met zich meebrengt steeds moeilijker te herstellen. De natuur staat op een aantal plekken op omvallen, vooral op de hogere zandgronden, schrijft de natuurorganisatie op zijn website.

De natuurorganisatie pleit voor een robuuste natuur met een gezonde klimaatbestendige huishouding. Een natuur die beter bestand is tegen weersextremen, kan zelfs helpen de effecten daarvan tegen te gaan, aldus Natuurmonumenten.

De natuurorganisatie heeft samen met LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds een overzicht gemaakt van de effecten van drie jaren van extreme droogte in Nederland. Boswachters hebben deze zomer opnieuw veel natuur verloren zien gaan.

Heide afgestorven

De heide kleurde de afgelopen weken mooi paars, maar op veel plekken in Nederland is de heide deels afgestorven, vooral op de hogere zandgronden in Drenthe, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant. Vlinders die het van de heide moeten hebben, lijden daar ook onder.

De droogte laat ook zijn sporen na in de bossen. Vorig jaar zagen boswachters vooral oude eiken, beuken en naaldbomen omvallen, door een combinatie van droogte en andere factoren als boomziektes, boomplagen en het neerslaan van stikstof. Dit jaar sterven ook jongere loofbomen af.

Kwetsbare hoog- en laagveengebieden zijn drooggevallen, net als vennen en beekdalen.

Dramatisch verval

Dit alles heeft zijn weerslag op de dierlijk leven. Opvallend slecht staan de weidevogels ervoor na een vroeg, droog voorjaar. Dat had zijn invloed op het broedseizoen. Soorten als de grutto en de kievit lieten een dramatisch verval zien. Ook de moeras- en duinvogels hebben een slecht broedseizoen achter de rug.

De droogte treft ook vissen en amfibieën. Voor amfibieën als de boomkikker, knoflookpad en vroedmeesterpad zijn er minder tot vrijwel geen voortplantingsmogelijkheden, doordat hun leefgebieden praktisch droogvallen.

Nederland is er vooral op ingericht om overtollig water zo snel mogelijk te kunnen afvoeren. Maar de laatste jaren is de behoefte om het water juist vast te houden gegroeid. In deze interactive van NOS op 3 kun je zelf aan de knoppen draaien om Nederland weer nat te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl