NOS NieuwsAangepast

Derde steunpakket coronacrisis: 'soberder maar gerichter'

Nederland zit in een diepe recessie en dat gaat veel vragen van bedrijfsleven, ondernemers en werknemers. Dat is de boodschap van het kabinet bij het derde steunpakket voor iedereen die zwaar wordt getroffen door de coronacrisis.

Er wordt 11 miljard euro uitgetrokken. De meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten blijven bestaan, maar worden versoberd en in stappen afgebouwd. De gedachte erachter is dat bedrijven die op de langere termijn geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun in de lucht gehouden moeten worden.

Daarnaast geldt dat werknemers en zelfstandigen in sectoren die het nog een tijd zwaar gaan hebben, moeten denken aan omscholing en werken in een andere sector waar het beter gaat.

Werkloosheid

Ondernemers en werkenden moeten zich aanpassen aan de nieuwe economische omstandigheden, zegt het kabinet. Want de economie zal ook het komende jaar krimpen en de werkloosheid blijft toenemen.

Zonder ingrijpen stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 6,5 procent. Komt er een tweede besmettingsgolf met strenge maatregelen, dan kan de werkloosheid zelfs stijgen tot 10 procent.

Het kabinet reserveert daarom 1 miljard euro extra voor begeleiding 'van werk naar werk', omscholing, het bestrijden van jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening.

De drie belangrijkste maatregelen NOW, Tozo en TVL worden in aangepaste vorm verlengd tot 1 juli 2021.

Loonsteun

De salarissteun NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) wordt in het derde steunpakket versoberd en afgebouwd.

Tot 1 oktober wordt nog tot 90 procent van het loon vergoed bij een omzetverlies van 20 procent. Vervolgens daalt dat naar 80 procent, 70 en 60 tot 1 juli 2020. Vanaf 1 januari komen alleen nog bedrijven met een omzetverlies van 30 procent in aanmerking.

De NOW 3 kost tot 1 juli 2021 5,4 miljard euro. Bedrijven die de NOW ontvangen en toch genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan worden niet meer gekort. Wel mogen ze de salarissen verlagen. Maar het blijft verboden om dividend en bonussen uit te keren.

Zelfstandigen

De Tozo wordt ook geleidelijk versoberd, met het idee dat zelfstandigen die geen financiële toekomst hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen of een baan in loondienst moeten zoeken.

Het kabinet wil dat de Tozo meer gaat lijken op de bijstand. Zo wordt er vanaf 1 oktober gekeken of de aanvrager meer dan 46.520 euro aan spaargeld, contanten of aandelen heeft. Een eigen huis of bedrijfspand, een pensioenregeling of zakelijke apparatuur vallen hier buiten.

Vanaf 1 juli 2021 moeten zelfstandigen die nog financiële problemen hebben bij hun gemeente een aanvraag doen voor de reguliere Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Vaste lasten

De tegemoetkoming voor bedrijven die tijdelijk hun vaste lasten niet kunnen betalen (TVL) blijft staan op maximaal 50 procent van de vaste lasten.

Wel gaat de maximale vergoeding per 1 oktober omhoog van 50.000 euro naar 90.000 euro. Voor de wat grotere bedrijven uit het mkb bleek de maximale vergoeding van 50.000 euro te laag. Deze regeling kost ongeveer 2 miljard euro.

Het kabinet onderkent dat misbruik van alle regelingen nog steeds mogelijk is omdat er door bijvoorbeeld het UWV en de gemeenten controle achteraf plaatsvindt. Wel wordt er meer ingezet op de opsporing van fraude en misbruik.

Culturele sector

De culturele sector is bovengemiddeld geraakt door de coronacrisis. Het CBS heeft uitgerekend dat de productie de afgelopen maanden met 37,4 procent is gedaald.

De sector kan gebruik maken van de NOW, Tozo en TVL, maar krijgt ook extra geld. Er komt 482 miljoen euro voor de culturele instellingen, gemeenten en provincies, voor lokale culturele projecten en voor innovatie en nieuwe vormen van publieksbereik.

Andere maatregelen zijn:

  • Dierentuinen die (mogelijk) faillissement moeten aanvragen krijgen financiële steun zodat de dieren wel goed verzorgd en opgevangen blijven worden, tot zij bijvoorbeeld ergens anders worden gehuisvest.
  • De reisbranche krijgt leningen zoals aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden en wat kleinere garantiefondsen die consumenten schadeloosstellen als hun reisorganisatie failliet gaat. Het vouchersysteem blijft bestaan.
  • Borgstellingen, garantiefondsen en een betalingsregeling voor opgelopen belastingschulden voor ondernemers.
  • Fiscale voordelen, zoals reiskostenaftrek ondanks het minder reizen naar het werk en een hypotheekpauze met behoud van renteaftrek.
  • De publieke omroep krijgt dit jaar 19 miljoen euro voor extra kosten die zijn gemaakt.
  • Voor de evenementenbranche neemt het kabinet pas speciale maatregelen als dat zin heeft.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl