ANP

Bij veel huishoudens leiden minder inkomsten door de coronacrisis snel tot betalingsproblemen. Dat concludeert Nibud op basis van onderzoek onder een kleine tweeduizend respondenten. Werkenden die hun inkomen zien dalen, hebben vaak weinig mogelijkheden om dit op te vangen.

Flexwerkers en zelfstandigen zijn de categorieën werkenden die tot dusverre het hardst geraakt zijn door de coronacrisis. Respectievelijk 44 procent en 41 procent geeft aan minder inkomen te hebben dan in februari van dit jaar. Dit komt vooral doordat deze groepen minder zijn gaan werken.

Ongeveer een kwart van alle respondenten zegt niet voldoende geld achter de hand te hebben om vier maanden zonder inkomen op te vangen. Bijna de helft van de respondenten met een inkomensterugval heeft minder dan 7500 euro om op terug te vallen.

Voor de respondenten met een flexibel arbeidscontract, oftewel oproepkrachten en uitzendkrachten, geldt dat een op de drie de hypotheek of huur niet kan betalen, of daar binnenkort problemen mee verwacht. Over alle respondenten is dit een kwart.

Zorgen

Over het algemeen maken mensen zich nog steeds meer zorgen over hun gezondheid en die van hun naasten dan over financiële zaken. Maar dit geldt niet voor de mensen met een inkomensterugval. Zij maken zich vaker zorgen over het verlies van inkomen, het behoud van hun baan of het moeten aanspreken van spaargeld, ziet het Nibud.

STER reclame