De wolf van de Strabrechtse heide
NOS NieuwsAangepast

Brabantse wolf lijkt een blijvertje

Het lijkt erop dat er zich opnieuw een wolf heeft gevestigd in Nederland, op de Strabrechtse Heide in Brabant. Het zou de locatie zijn waar de wolf in Nederland leeft, na Drenthe en op de Veluwe. Wolvenliefhebbers juichen het toe, maar boeren en schapenhouders in Brabant allerminst.

Sinds begin dit jaar, toen de wolf voor het eerst is gesignaleerd, heeft het dier al 16 keer schapen gedood en een keer zelfs een jonge Schotse Hooglander. De boeren verwijten de provincie, verantwoordelijk voor het wolvenbeleid, te weinig te doen om hun vee te beschermen.

Schaapsherder Tanja Raams, die met haar schapen op de Strabrechtse Heide rondtrekt, is veel tijd kwijt met het plaatsen van nachtrasters, wolfwerende hekken die de provincie beschikbaar stelt. "Ze moeten op de grond goed aansluiten zodat de wolf er niet onderdoor kruipt en het gras moet kort zijn omdat de stroom die op de rasters staat, anders niet werkt." De afgelopen weken zag ze dat die rasters niet afdoende zijn. "De wolf rent langs de afrastering en jaagt zo de schapen op. Die breken vervolgens door de hekken en dan pakt de wolf ze." Afgelopen weekend is ze op die manier nog vijf schapen kwijtgeraakt.

Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging begrijpt dat veehouders de wolf vooral als een bedreiging zien. "Dat komt deels omdat de maatregelen van de overheid niet aansluiten bij de praktijk." Hij stelt vast dat de provincie Noord-Brabant, verantwoordelijk voor het wolvenbeleid, laat is met het nemen van maatregelen. "De provincie geeft nachtrasters aan de boeren om hun vee te beschermen, maar er kan zoveel meer, ook financieel."

Meer in het algemeen stelt hij vast dat "bestuurlijk Nederland het moeilijk vindt om samen te leven met de wolf." Hij ziet de maatschappelijke spanning rond dit thema, maar vindt dat de provincies sneller moeten optreden. "In het begin zie je veel schade onder schapen, maar dat wordt minder als de bescherming op een hoger niveau komt. Dan richt de wolf zich meer op het wild. We moeten daar snel meer ervaring mee opdoen."

'Ik ben niet tegen de wolf, zolang we maar goed kunnen samenleven'

De provincie Noord-Brabant heeft zich aanvankelijk enigszins laten verrassen door de komst van de wolf. Toen die zijn eerste slachtoffers maakte moesten er nachtrasters worden geleend bij een buurprovincie. Inmiddels kunnen veehouders wel terecht voor deze wolfwerende hekken. Voor compensatie van schade door aanvallen is er een landelijke financiële regeling.

Boeren vinden het niet genoeg: ze zijn veel tijd kwijt met het beschermen van hun vee en vinden dat de provincie hun niet voldoende tegemoetkomt. Inmiddels heeft gedeputeerde Lemkes een Wolvenplatform in het leven geroepen, dat moet adviseren hoe mens en wolf vreedzaam kunnen samenleven. "De commissie moet ons helpen een balans te vinden tussen boeren en de wolf met als doel dat de wolf hier blijft en er een ecologisch evenwicht ontstaat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl