ANP

Aruba voldoet voor een groot deel aan de voorwaarden die het kabinet stelt aan nieuwe financiële steun vanwege de coronacrisis. Curaçao heeft stappen in de goede richting gezet en Sint Maarten voldoet niet aan de voorwaarden. Dat is de strekking van een brief van staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer over hoe het nu verder gaat.

Het kabinet en de Caribische landen zijn al tijden met elkaar in overleg over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt: het kabinet wil de landen bijstaan, maar vindt dat ze ook zelf maatregelen moeten nemen om de economie sterker te maken.

Topinkomens

Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat Aruba in principe nieuwe financiële bijstand krijgt. Het voldoet nog niet aan de voorwaarde dat de topinkomens bij de overheid maximaal 130 procent mogen zijn van het salaris van de minister-president, maar aan de andere voorwaarden is wel voldaan. Het land krijgt tot 1 oktober de tijd om met een voorstel over de topinkomens te komen, dat door de Staten van Aruba is goedgekeurd.

Curaçao heeft "betekenisvolle stappen" gezet, maar heeft nog niet aan alle voorwaarden voldaan. Volgens Knops zijn over de meeste eisen van het kabinet wel besluiten genomen en worden die ook uitgevoerd, maar ze moeten nog wettelijk worden vastgelegd. Het gaat onder meer over een salariskorting voor politici en ambtenaren. Knops wil dat Curaçao uiterlijk 1 september nieuwe informatie aanlevert, waarmee het land aantoont dat het aan alle voorwaarden voldoet.

Over Sint-Maarten is de brief van Knops het negatiefst: het orgaan dat toezicht houdt op de financiën heeft "wederom niet kunnen vaststellen dat het land aan de voorwaarden voldoet". Dat betekent dat met Sint-Maarten voorlopig niet meer wordt gepraat over nieuwe steun. "Mocht Sint-Maarten dit gesprek alsnog willen voeren, dan zal het moeten aantonen dat alsnog is voldaan aan alle voorwaarden".

STER reclame