NOS Nieuws

Baankansen zijn het grootst in ICT, onderwijs en zorg

Ondanks de oplopende werkloosheid is er in sommige sectoren nog steeds een tekort aan personeel. Uitkeringsinstantie UWV heeft een lijst gepubliceerd (.pdf) met de meest en minst kansrijke beroepen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

In de zorg, het onderwijs en de ICT zijn nog steeds tekorten. Ook voor de coronacrisis was het hier lastig om personeel te vinden en de vraag naar mensen is niet veel kleiner geworden.

Waar zijn nu meer banen?

In de zorg is de werkdruk toegenomen door de coronacrisis. Vooral bij GGD'en is op dit moment behoefte aan extra bron- en contactonderzoekers om het virus in toom te houden, schrijft het UWV.

Ook in het basisonderwijs waren voor de coronacrisis al grote tekorten. Vooral in de Randstad speelt dat, maar overal in Nederland is het lastig om vervangers te vinden bij ziekte. Corona maakt dat een groter probleem, zegt het UWV, omdat docenten met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven. In het voortgezet onderwijs zit het grootste tekort bij de exacte vakken en de talen. Die tekorten zijn volgens de uitkeringsinstantie overal, en vaak permanent.

Door de coronacrisis is er ook meer behoefte aan mensen in de ICT. Er wordt meer thuisgewerkt en dat betekent ook dat er meer behoefte is aan mensen die verstand hebben van werken in de cloud en van het beveiligen van bedrijfsdata.

Waar zijn minder banen door corona?

In de branches die direct zijn geraakt door de lockdown zijn de baankansen kleiner geworden. Het gaat dan om horeca, cultuur, detailhandel en contactberoepen, zoals kappers en masseurs.

Maar ook in bijvoorbeeld de bouw is minder behoefte aan personeel, vooral aan architecten. Naast door de coronacrisis kan dit ook komen door de stikstof- en pfas-discussie, zegt het UWV. Als er minder architecten nodig zijn, betekent dat op de langere termijn ook dat de vraag naar andere beroepen, verder op in de bouwketen, kan afnemen.

Commerciële beroepen, in de PR-, communicatie en marketing, hebben ook last van de coronacrisis. Er zijn veel grote reclamecampagnes geannuleerd en doordat de omzet van veel bedrijven terugloopt, kan dat op de lange termijn betekenen dat zij gaan bezuinigen op marketingbudgetten.

Waar zijn de baankansen verder verslechterd?

Veel beroepen waar voor de coronacrisis al weinig baankansen waren, zijn nog steeds weinig kansrijk. Het gaat daarbij om onder meer banen als baliemedewerker en secretarieel medewerker. Die werden al bedreigd door digitalisering en die ontwikkeling lijkt volgens het UWV te worden versneld door de coronacrisis.

Ook bijvoorbeeld drukkerijmedewerkers hebben al langer last van digitalisering. Door de coronacrisis zijn hun kansen verder verslechterd omdat bedrijven minder brochures en posters voor evenementen laten drukken.

Het UWV benadrukt dat het moeilijk te voorspellen is hoe de economie en de arbeidsmarkt verder beïnvloed worden door de coronacrisis. Eind 2020 komt er mogelijk een update van deze lijst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl