Omroep Flevoland

Het aantal gevangenen in Nederland is vorig jaar weer gestegen. Eind september vorig jaar zaten er zo'n 10.000 mensen vast en dat waren er zo'n 400 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met drie jaar eerder zaten er zelfs 1100 personen meer vast, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van alle gedetineerden zat 40 procent een straf uit van drie jaar of langer. Bijna alle gevangenen, 95 procent, zijn mannen.

Het aantal gevangenen stijgt weer sinds 2017. Tot die tijd daalde het aantal gedetineerden vrijwel jaarlijks, van bijna 12.000 in 2010 tot 8800 in 2016.

De leeftijdsverdeling binnen de gevangenismuren is sinds 2016 weinig veranderd, zegt het CBS. Ruim de helft van de gevangenen is tussen de 25 en 45 jaar. Jongeren, van 18 tot 25 jaar, maken 15 procent uit van de gevangenisbevolking en 26 procent is tussen de 45 en 65 jaar.

Minder vervangende hechtenis

Van de mensen die op eind september vorig jaar vastzaten, zat 44 procent in voorlopige hechtenis. Zij zitten vast in afwachting van hun strafzaak.

Het aandeel mensen die een taakstraf moeten doen of vastzitten omdat ze een boete niet (willen) betalen, is de laatste jaren sterk gedaald, van 10 procent in 2014 tot 5 procent in 2019.

Het aandeel gedetineerden in een inrichting voor veelplegers die 1 tot 2 jaar vastzitten, is juist toegenomen van 4 procent in 2014 naar 8 procent in 2019.

STER reclame