Kamerdebat met kabinet over coronacrisis
NOS NieuwsAangepast

De Jonge stelt quarantaineverplichting in kritisch Kamerdebat uit

Minister De Jonge zal de quarantaineplicht voor mensen van wie uit bron- en contactonderzoek naar voren komt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus niet onmiddellijk instellen. Gisteren kondigde De Jonge aan dat hij die plicht volgende week wilde invoeren, maar tegen een kritische Tweede Kamer zei hij vandaag dat hij eerst nog een keer advies zal vragen aan het Outbreak Management Team over de noodzaak ervan.

En hij zal het nieuwe instrument pas inzetten als de Kamer er nog een keer over heeft kunnen praten. Dat betekent in de praktijk dat de maatregel in elk geval een paar weken wordt uitgesteld. De Jonge staat nog steeds achter het principe dat niet in quarantaine gaan strafbaar moet worden, maar hij wil het plan nader uitwerken. Hij benadrukte dat de plicht de GGD'en moet ontlasten en niet juist werk opleveren. De minister sprak van een handreiking aan de Kamer, die heel veel vragen stelde over de plicht.

De Jonge denkt nog even na over quarantaineverplichting

Wel snel plicht voor mensen die positief zijn getest

De Jonge houdt er wel aan vast dat er zo snel mogelijk een quarantaineplicht komt voor mensen van wie al is vastgesteld dat ze besmet zijn.

De Kamer debatteert vandaag over het coronabeleid van het kabinet. De Kamerleden hebben daarvoor het zomerreces onderbroken. De meerderheid maakt zich grote zorgen over het weer oplopen van het aantal besmettingen. Maar veel fracties toonden zich verrast door de verplichte quarantainemaatregel.

D66: niet dreigen met de rechter

Onder de critici is ook regeringspartij D66. Fractievoorzitter Jetten zei dat het kabinet mensen moet verleiden aan de adviezen gevolg te geven in plaats van dreigen met de rechter. Hij noemde de maatregel van het kabinet 'paniekerig' en sprak van een 'afleidingsmanoeuvre'.

Jetten kritisch over verplichte quarantaine

PVV-voorman Wilders zei dat een plicht averechts kan werken en dat mensen er bang door kunnen worden en zich niet meer laten testen. PvdA-leider Asscher, die veel bezwaren heeft tegen het kabinetsbeleid, sprak zich niet uit tegen een quarantaineplicht, maar zei wel dat mensen die daardoor in de knel komen moeten worden geholpen, bijvoorbeeld door gederfde inkomsten te vergoeden of met een boodschappendienst. Ook Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie pleitte voor een tegemoetkoming voor mensen die verplicht in quarantaine gaan.

Asscher: coronabeleid is chaos

VVD: vrijheid is eindig

VVD en CDA hebben begrip voor een plicht. VVD-Kamerlid Veldman zei de maatregel niet leuk te vinden. "Maar we zien dat mensen zich niet aan de quarantaine houden en de vrijheid van de een eindigt waar die de vrijheid van de ander aantast."

De Jonge benadrukte dat een kleine groep mensen de quarantaine niet naleeft. "Dat is zorgelijk, want het gaat om bescherming van de samenleving." Hij wees erop dat voor het instellen van de plicht de wet niet hoeft te worden veranderd.

Te weinig mankracht bij bron- en contactonderzoek

De hele Kamer is er zeer kritisch over dat GGD'en nog steeds niet genoeg mankracht hebben om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. De Jonge wil het aantal medewerkers bij de GGD'en snel 'opschalen'.

Hij sprak tegen dat het kabinet een inschattingsfout heeft gemaakt, maar hij erkende wel dat GGD'en nu soms niet flexibel genoeg kunnen reageren als het aantal besmettingen snel oploopt.

Studenten

In het debat maakten veel Kamerleden kritische opmerkingen over de volgens hen soms tegenstrijdige en onduidelijke communicatie van het kabinet. Premier Rutte zei in het debat dat hij nog wel eens wil kijken of er toch wat mogelijkheden kunnen komen voor studentenverenigingen om zich aan studenten te presenteren tijdens introductieweken. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de introductieweken sterk versoberd worden en informatief van aard moeten zijn.

Rutte en De Jonge kondigden verder aan dat ze op het Catshuis ouderen en mensen met een beperking zullen uitnodigen om te praten over de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Eerder werden daar ook al jongeren ontvangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl