Fietsers op de Brouwersdam
NOS NieuwsAangepast

Steeds meer ouderen komen om bij fietsongeluk: 'Senioren zijn onwennig op de e-bike'

Het aantal 70-plussers dat om het leven komt bij een fietsongeluk is de afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek na een analyse over de periode 1999-2019. De stijging komt doordat Nederland steeds meer 70-plussers telt, maar ook doordat ze steeds meer fietsen, mede dankzij de e-bike.

"Er zijn steeds meer ouderen en zij blijven door de e-bike ook nog eens langer fietsen. Mensen gaan bovendien harder op een e-bike en leggen meer kilometers af. Dan heb je meer kans op een ongeval", zegt Martijn van Es van de Fietsersbond in het NOS Radio 1 Journaal.

"Met name eenzijdige ongelukken bij een e-bike vormen een groot probleem: dat mensen tegen een paaltje of een stoeprand rijden. En daar wordt eigenlijk nog niet zoveel in geïnvesteerd." De Fietserbond pleit daarom voor een veilige fietsinfrastructuur. "Paaltjes op straat die niet echt nodig zijn, kunnen weg."

Cursus

Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder. Het aantal fietsdoden schommelde tussen 1999 en 2019 steeds rond de 200 per jaar, maar de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is dus flink gestegen.

Om ouderen te laten wennen aan de snelheid van hun e-bike organiseert de Fietsersbond cursussen door het hele land. "Hierdoor raken mensen vertrouwd met hun e-bike. Senioren zijn vaak onwennig op de fiets en daardoor gebeuren ongelukken, omdat ze zichzelf niet zeker voelen op de e-bike", aldus Van Es van de Fietsersbond.

Jongeren

Onder alle andere leeftijdsgroepen nam het aantal omgekomen fietsers de afgelopen twintig jaar juist af, onder jongeren tot 30 jaar zelfs met 64 procent. "Daar hebben we niet echt een verklaring voor, maar het is natuurlijk goed nieuws."

Volgens de Fietsersbond is het niet zo dat verkeersregels niet goed worden nageleefd. "Jongeren hebben misschien iets meer drang om zich niet te houden aan de verkeersregels. Maar over het algemeen zien wij niet dat er massaal met verkeersregels wordt gebroken", aldus Van Es.

Autododen

Opmerkelijk is dat het aantal doden in het autoverkeer in dezelfde periode fors is afgenomen, van 587 in 1999 tot 237 vorig jaar. Dat is een daling van 60 procent. Het laagste aantal autododen werd in 2014 gemeten, toen waren het er 187. Daarna liep het aantal weer wat op.

"De auto is relatief veiliger dan de fiets", zegt Van Es. "De afgelopen twintig jaar is er door de auto-industrie veel geïnvesteerd om de auto veiliger te maken. De fiets blijft gewoon de fiets, maar je kunt wel de fietsinfrastructuur beter maken."

Van de autododen is 21 procent 70 jaar of ouder. De grootste groep zijn hier de jongeren tot 30 jaar. Met 35 procent zijn zij zwaar oververtegenwoordigd.

Maatregelen

Het CBS wijst erop dat er de afgelopen twintig jaar veel maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals een strengere aanpak van rijden onder invloed, het beginnersrijbewijs en het verbod om een telefoon in de hand te houden tijdens het rijden.

Hoewel het aantal doden op de fiets en in de auto in de loop der jaren dicht bij elkaar is komen te liggen, is de auto relatief veel veiliger dan de fiets. Per miljard gereden kilometers vielen vorig jaar in de auto gemiddeld 1,6 doden, terwijl op die afstand gemiddeld 11 fietsers om het leven kwamen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl