NOS Nieuws

Gedragsonderzoek RIVM: we houden minder afstand, testbereidheid blijft laag

Nederlanders vinden het steeds lastiger om voldoende afstand te houden. Een grootschalig coronagedragsonderzoek van het RIVM onder ruim 50.000 mensen laat zien dat mensen vaker dicht bij elkaar komen. Slechts 28 procent van de deelnemers zegt zelden tot nooit te dicht bij vrienden of familie te komen. Na de eerste meting, eind april, lag dat percentage nog op 63 procent.

De helft van de ondervraagden is de afgelopen week op een drukke plek geweest waar geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Vooral bij het doen van boodschappen blijkt het lastig om afstand te bewaren. Ook bij het bezoeken van horeca en culturele gelegenheden en tijdens het sporten dalen de percentages van mensen die afstand bewaren.

Bij klachten die kunnen wijzen op covid-19, zoals een loopneus, keelpijn of kortademigheid, is de testbereidheid iets gestegen, maar nog altijd relatief laag. 19 procent van de deelnemers met dergelijke gezondheidsklachten heeft zich in de drie weken voorafgaand aan de vragenlijst laten testen. Bij de vorige meting was dat bijna 13 procent.

Boodschappen doen met klachten

Ook thuisblijven bij klachten blijkt een heikel punt. 89 procent van de mensen met klachten heeft minimaal een keer boodschappen gedaan. 63 procent heeft vrienden of familie bezocht en bijna de helft is naar het werk gegaan.

Er bestaat wel grote steun voor de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Van de meeste gedragsregels denkt meer dan driekwart van de mensen dat de regels helpen. Het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer kan op veel minder steun rekenen. Slechts 43 procent denkt dat deze regel (heel) veel helpt.

Het niet meer schudden van handen is de makkelijkst na te leven regel. 98 procent zegt geen handen meer te schudden.

Minder eenzaam

Er wordt breed rekening gehouden met een opleving van het virus. Twee derde acht het (zeer) waarschijnlijk dat er een tweede golf komt. Dat is ruim 6 procentpunt meer dan in de vorige meting.

Desondanks worden er volop vakantieplannen gemaakt. 33 procent zegt in eigen land op vakantie te willen, 24 procent in een ander Europees land en slechts 1 procent geeft aan van plan te zijn buiten Europa op vakantie te gaan.

De eenzaamheid onder Nederlanders is aan het afnemen. 46 procent geeft aan enigszins of sterk eenzaam te zijn, 24 procentpunt minder dan de eerste meting.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl