De plek in Zeeland waar de nieuwe gevangenis moet komen
NOS Nieuws

Zeeuwen willen referendum over steunpakket

De Stichting Zeeland Tolvrij wil een referendum over het steunpakket dat het provinciebestuur met het Rijk is overeengekomen. Volgens het actiecomité is een grote meerderheid van de Zeeuwen ontevreden over de gemaakte afspraken, als compensatie voor de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

De stichting, die handtekeningen gaat verzamelen voor het referendum, verwacht niet dat de komst van een extra beveiligde rechtbank en gevangenis leidt tot een economische versterking van de provincie. Ook betwijfelen ze of alle maatregelen leiden tot een grotere aantrekkingskracht van de regio op mensen om zich er te vestigen, en zo de leefbaarheid vergroten, wat de intentie is van het steunpakket.

"Een lege doos", vat voorzitter Cees Liefting van de Stichting het alternatieve plan kort samen. Volgens hem zullen rechters, officieren en ander personeel van zowel de rechtbank als de nieuw te bouwen gevangenis zich niet en masse vestigen in Zeeland. "Ze zullen vanuit de Randstad 's ochtends richting Zeeland komen. En 's avonds weer terug reizen", zegt Liefting. "Ook omdat juist een betere treinverbinding met de Randstad ook onderdeel is van het plan."

Tolvrije Westerscheldetunnel

Daarnaast zijn ze verontwaardigd dat bij de onderhandelingen niet is gesproken over een tolvrije Westerscheldetunnel. Veel Zeeuwen gebruiken de tunnel dagelijks en pleiten al jaren voor het versneld stoppen van de tolheffing. De tunnel is geopend in 2003 voor ongeveer 750 miljoen euro. Een groot deel van die investering wordt terugverdiend door het heffen van tol. Het stopzetten daarvan is nu voorzien in maart 2033.

Begin deze maand bood de Stichting Zeeland Tolvrij de Tweede Kamer nog 30.000 handtekeningen aan om de druk op te voeren. Een motie over het versneld afschaffen van de tol werd met een kleine meerderheid verworpen.

De stichting wil nu dat de Zeeuwen zich in een referendum uitspreken over het steunpakket. En dat er in het belang van alle Zeeuwen en een leefbare toekomst van Zeeland opnieuw wordt onderhandeld over compensatie. Daarbij moet serieus gesproken worden over een tolvrije tunnel. Volgens voorzitter Cees Liefting is daar nooit serieus door de partijen naar gekeken.

De provincie Zeeland is eigenaar van de Westerscheldetunnel en de miljoenen euro's aan tol vormen jaarlijks een grote inkomstenbron voor de provinciale begroting. Liefting: "Wij hadden graag gezien dat het Rijk als compensatie het nog te verwachten bedrag aan tol had afgekocht." Veel Zeeuws-Vlamingen hebben werk en familie aan de 'overkant', op Walcheren. Met name in Vlissingen, Middelburg en Goes, en reizen dagelijks door de tunnel. Ze vinden het niet meer van deze tijd dat zij als enige Nederlanders tol moeten betalen voor een belangrijke verbinding, terwijl dat in de rest van het land nergens meer gebeurt.

Handtekeningen

Om een rechtsgeldig verzoek tot een referendum in Zeeland in te dienen bij de provincie, dient 2 procent van het aantal kiesgerechtigden in Zeeland zijn handtekening te zetten, wat neerkomt op zo'n 5800 Zeeuwen. Uiteindelijk stemmen Provinciale Staten over het verzoek, en of er dus een referendum over het steunpakket wordt gehouden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl