ANP

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor de aanleg en het onderhoud van verschillende infrastructuurprojecten. Zo wordt er geïnvesteerd in het spoor om vrachtvervoer te stimuleren en gaat er geld naar overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen.

Het geld komt uit een Europees programma met als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht.

Voor vijftig ligplekken aan de Waal bij de Duitse grens wordt 11,4 miljoen euro vrijgemaakt. "Met extra slaapplekken langs deze belangrijke internationale vaarroute krijgen binnenvaartschippers meer mogelijkheden om goed uit te kunnen rusten", zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. "Hiermee kunnen we een belangrijke wens van de binnenvaart vervullen."

Aanpak spoor

Het spoor bij Amersfoort wordt voor 8 miljoen euro aangepakt om een betere verbinding voor vrachttreinen te maken. Een kleine 9 miljoen gaat naar het Theemswegtracé in de haven van Rotterdam.

"Het Theemswegtracé is een directe schakel met de Betuweroute, de belangrijke ader tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Mooi dat de EU bijdraagt aan een nog sterkere verbinding", zegt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur).

Beveiligde parkeerplaatsen

Er wordt ook geïnvesteerd in het vrachtverkeer op de weg. Zo worden beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens gebouwd langs de A15 bij Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen.

Daar is in totaal 6,5 miljoen voor uitgetrokken. Vorig jaar kreeg Nederland ook al 4 miljoen van Brussel voor beveiligde parkeerplaatsen voor trucks.

STER reclame