ANP

Nederland zet stappen vooruit in de aanpak van racisme en discriminatie. VN-rapporteur Tendayi Achiume schrijft dat in haar eindrapport over de situatie in Nederland.

Achiume zegt in het AD dat de wettelijke kaders in Nederland sterk zijn. "En er lijkt vooruitgang te zitten in het debat over Zwarte Piet. Er is een heel levendige gemeenschap van mensen die zich hard maken voor antiracisme, dat geeft me hoop. Op het niveau van gemeenten staat men er meer voor open om na te denken over hoe je de Nederlandse cultuur op een inclusievere, eerlijkere manier vertegenwoordigt."

Onderwijs

Maar volgens haar kan er in Nederland nog een hoop anders. Zo moet er meer aandacht komen voor het koloniale verleden en slavernij in het onderwijs, zegt ze.

"Dat gaat niet alleen om begrip van de manieren waarop mensen van Afrikaanse komaf en andere groepen bijgedragen hebben aan het bouwen van Nederland, maar ook om benadrukken dat witte Nederlanders geprofiteerd hebben van uitbuiting van deze groepen."

Nederlandse paradox

In een land met meer dan 17,5 miljoen inwoners, van wie een kwart van de bevolking uit het buitenland komt of ten minste een buitenlandse ouder heeft, zijn tolerantie, antidiscriminatie, inclusiviteit en gelijkheid van enorm belang voor het welzijn van de samenleving, stelt ze in het rapport.

Ze schrijft dat mensen van bepaalde afkomsten niet voor volwaardig Nederlander worden aangezien. Ook niet als die al generaties of soms zelfs eeuwenlang tot het Koninkrijk behoren. "Nederland ziet zichzelf als een tolerant en inclusief land, maar mensen van Afrikaanse komaf, uit het Caribisch gebied, maar ook de gastarbeiders en Roma en Sinti worden als eeuwige buitenlanders gezien." Dat noemt ze de Nederlandse paradox.

De Zambiaanse is als VN-rapporteur de opvolger van Verene Shepherd, die in een rapport in 2015 felle kritiek had op de figuur van Zwarte Piet. Achiume was vorig jaar in Nederland voor een bezoek waar ze haar rapport op baseert. Toen zei ze ook dat Nederland sinds 2015 stappen heeft gezet, maar van haar moest de regering meer het voortouw nemen bij het bestrijden van racisme.

STER reclame