NOS NieuwsAangepast

Herstelzorg ernstig zieke covid-19-patiënten voorlopig ruimer vergoed

Het Zorginstituut Nederland adviseert minister Van Ark om herstelzorg aan ernstig zieke covid-19-patiënten voorlopig ruimer te vergoeden vanuit de basisverzekering. De verruiming moet gaan gelden voor zowel patiënten die op de IC hebben gelegen als patiënten die op verpleegafdelingen zijn behandeld of die thuis ernstig ziek zijn geweest.

Adviezen van het zorginstituut worden vaak overgenomen, maar minister Van Ark moet nog wel een besluit nemen. Haar voorganger Van Rijn had het Zorginstituut gevraagd om een voorstel te doen voor ruimere vergoeding van de herstelzorg, omdat veel patiënten met langdurige restklachten kampen.

Naomi is één van de ex-coronapatiënten die kampt met veel klachten en veel zorg zelf betaalt:

'Een boodschappentas tillen is al een uitdaging'

Nu wordt dit soort zorg maar beperkt vergoed in de basisverzekering, en bovendien alleen in heel specifieke gevallen. Aanvullende verzekeringen bieden extra dekking, maar niet iedereen is (voldoende) aanvullend verzekerd. De bedoeling is dat de ruimere vergoeding uit de basisverzekering op zeer korte termijn ingaat.

Voorwaarden en maximum

De vergoeding van de herstelzorg uit de basisverzekering geldt voor zes maanden na de indicatiestelling en voor maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, acht behandelingen ergotherapie of zeven behandelingen diëtetiek. De zorg moet door een medisch specialist of huisarts voorgeschreven worden.

Drie maanden na de indicatiestelling volgt een herbeoordeling door de huisarts. Als na zes maanden nog longschade of schade aan het bewegingsstelsel bestaat, kan een medisch specialist nog eens zes maanden herstelzorg voorschrijven.

Ook logopedie of geestelijke gezondheidszorg kan noodzakelijk zijn, maar over ruimere vergoeding daarvan gaat het advies van het Zorginstituut niet.

Langdurige klachten

Het advies volgt nu duidelijk is dat veel ernstig zieke covid-19-patiënten langdurig gezondheidsklachten houden, zoals kortademigheid en conditieverlies en cognitieve klachten (bijvoorbeeld problemen met het geheugen, concentratievermogen). Niet alleen patiënten die op de IC hebben gelegen kampen daarmee. Ook patiënten die op covid-afdelingen verpleegd zijn of helemaal niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, hebben daar vaak last van.

Het Zorginstituut gaat ervan uit dat een groot aantal ernstig zieke coronapatiënten veel meer herstelzorg nodig heeft dan waarvoor zij nu verzekerd zijn. Mensen die op de IC hebben gelegen, zouden normaal fysiotherapie pas vergoed krijgen vanaf de 21ste behandeling. Nu zullen de behandelingen dus vanaf het begin worden vergoed.

Het Zorginstituut gaat ervan uit dat in totaal ongeveer 16.000 patiënten gebruik zullen maken van de ruimere vergoeding. In het eerste jaar na het begin van de corona-uitbraak in Nederland gaan de kosten zo'n 28 miljoen euro bedragen, maar die kunnen afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie oplopen.

Uitzonderlijk

Gezien de enorme gevolgen die covid-19 voor deze patiënten heeft en de omvang van het maatschappelijke probleem dat hierdoor is ontstaan, wijkt het Zorginstituut af van de eigen regels. Normaal wordt alleen zorg vergoed waarvan wetenschappelijk bewezen is dat die effectief is. Voor herstelzorg na covid-19 is dat bewijs er nog niet, de ziekte is daarvoor te nieuw.

Maar, zegt het Zorginstituut, een uitzonderlijke tijd vraagt om een uitzonderlijk advies en daarom adviseert het verruiming van de vergoeding van de herstelzorg uit de basisverzekering. "De doorslaggevende overweging hierbij is solidariteit: de uitbraak van het coronavirus heeft zich ontwikkeld tot een uitzonderlijke pandemie die veel patiënten treft."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl