Minister Kaag ANP

De regeringspartijen zijn het eens geworden over extra steun voor ontwikkelingssamenwerking. Er komt eenmalig 500 miljoen euro bij. Verder wordt een bedrag van 464 miljoen naar voren gehaald.

Door de economische crisis als gevolg van het coronavirus dreigden er veel minder middelen voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar te komen, omdat in het regeerakkoord deze begroting is gekoppeld aan het bruto nationaal inkomen. Met de ingrepen zal het budget voor ontwikkelingssamenwerking dit en volgend jaar ongeveer hetzelfde blijven. Door 464 miljoen naar voren te halen wordt een volgend kabinet wel met een tekort op de begroting geconfronteerd.

Om te voorkomen dat minister Kaag moet besparen, wordt 350 miljoen euro aan de begroting voor dit jaar toegevoegd. Verder gaat 150 miljoen naar hulp aan kwetsbare landen om daar de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Over ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen weken stevig onderhandeld in de coalitie. Naar verluidt wilden CDA, D66 en ChristenUnie extra geld voor Kaag; de VVD was daar aanvankelijk tegen.

De regeringspartijen zijn het ook eens geworden over extra geld voor de inzet van defensie en politie tijdens de coronacrisis, en voor sportverenigingen die vanwege de crisis dicht moesten.

STER reclame