Een statushouder aan het werk bij een reintegratiebedrijf
NOS NieuwsAangepast

SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona

Mensen met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking lopen meer kans om hun baan te verliezen door de coronacrisis. Dat komt doordat zij vaker dan gemiddeld met flexibele contracten werken in sectoren die hard getroffen worden door de crisis, zoals de horeca of de reisbranche, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het adviesorgaan is het belangrijk dat deze mensen snel weer aan werk komen, bijvoorbeeld door middel van omscholing. Anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven, neemt de kans dat zij daar ooit weer uitkomen sterk af, stelt het SCP.

Volgens het SCP werken mensen met een migratieachtergrond duidelijk vaker in flexibele dienstverbanden. Bovendien doen ze dat bovengemiddeld vaak in sectoren die nu kwetsbaar zijn. Zo werken 14,3 procent van de eerste generatie en 12 procent van de tweede generatie migranten met een flexcontract in een sector waar een krimp verwacht wordt. Bij mensen zonder een niet-westerse migratieachtergrond is dat 4,6 procent.

Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben een grotere kans hun baan te verliezen. 15,7 procent van hen heeft een flexibel arbeidscontract in een krimpsector. Dat geldt voor 6 procent van het totale aantal werknemers.

Te vrijblijvend

Het planbureau noemt omscholing naar sectoren waar wel werk te vinden is belangrijk, maar wijst erop dat organisaties die in crisistijd moeten overleven minder geneigd zijn te investeren in boventallig personeel. Het kabinet heeft omscholing gekoppeld aan steunmaatregelen, maar volgens het SCP blijkt deze 'inspanningsverplichting' voor werkgevers in de praktijk vaak te vrijblijvend.

Verder wijst het SCP op het belang van regionaal beleid, omdat er op de arbeidsmarkt grote regionale verschillen bestaan. Buiten de Randstad, en vooral in de noordelijke provincies, worden banen in sectoren waar nu een krimp verwacht wordt, relatief vaker met flexibele contracten ingevuld. Daar verdwijnen dus de komende tijd ook de meeste banen, zegt het SCP.

Beperkte buffer

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt vanochtend dat veel Nederlandse huishoudens maar een relatief kleine buffer hebben om klappen op te vangen. Een doorsnee huishouden heeft 2000 euro achter de hand en dat is volgens de toezichthouder te weinig. Vooral jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn kwetsbaar.

Voorzitter Laura van Geest waarschuwt dat mensen uit kwetsbare groepen zich mogelijk sneller in de schulden steken om het hoofd boven water te houden "Pas op met het aangrijpen van krediet of andere financieringsbronnen", zegt Van Geest in De Telegraaf. "Het ene probleem kan het andere probleem uitlokken. Het is beter om je in een vroeg stadium bij schuldeisers te melden, als het probleem nog overzichtelijk is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl