NOS NieuwsAangepast

Meer meldingen van overlast plaagdieren, vermoedelijk door coronacrisis

In het eerste halfjaar van 2020 is er meer melding gedaan van overlast van plaagdieren. Tot en met juni ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 1903 meldingen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 1235.

Het centrum vermoedt dat de toename met name het gevolg is van de coronacrisis. "Mensen zijn meer thuis geweest en deden vaker een melding", zegt directeur Bastiaan Meerburg. "Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdown-situatie. Ratten die bijvoorbeeld bij een fastfoodrestaurant zaten, moesten ineens elders hun voedsel zoeken toen de restaurants gesloten waren."

Ook vermoedt hij dat niet alle bedrijven tijdens de lockdown hun plaagdierbestrijder hebben laten komen, waardoor er nu meer overlast is. Verder kan de toegenomen aandacht voor plaagdieren in de media een rol spelen, denkt Meerburg. Dat kan ertoe leiden dat mensen eerder bereid zijn meldingen te doen.

Het bestrijden van overlast van plaagdieren is van groot belang, benadrukt de KAD-directeur. "Dat blijkt ook uit onderzoek van de WHO. Wie leeft in een omgeving met veel plaagdieren, voelt zich minder prettig en krijgt soms ook psychische klachten." Plaagdieren zoals ratten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen. "Van covid-19 weten we dat nog niet, maar dat zou wel kunnen", zegt Meerburg.

Top vijf meldingen over plaagdieren in eerste halfjaar 2020 (bron: KAD)

Diersoort Aantal meldingen
Ratten 1280
Mieren 292
Wespen 63
Muizen 45
Steenmarters 36
TOTAAL 1903

Hoewel in deze cijfers al een toename van meldingen is te zien, ligt de werkelijke overlast waarschijnlijk nog veel hoger. Maar daar is al jaren niet voldoende zicht op. "Het beleid voor plaagdierbeheersing is veel te versnipperd. Het ligt bij vier verschillende ministeries, maar wie nu precies voor het totaal verantwoordelijk is, is onduidelijk", zegt Meerburg.

Gemeenten kunnen volgens hem meer doen. Zo zijn er nu geen duidelijke richtlijnen. "Op dit moment maakt het erg uit waar je woont wanneer je last hebt van plaagdieren. De ene gemeente is er erg druk mee, terwijl de andere er niet veel aan doet."

Hij verwijst naar een aangenomen motie in de Tweede Kamer uit 2014 waarin gepleit wordt voor meer coördinatie om overlast van plaagdieren tegen te gaan. "We zijn nu heel wat jaren verder, maar er is eigenlijk niets veranderd. Daar maak ik me echt zorgen over. We kunnen overlast veel beter beheersen dan we nu doen."

Het KAD vraagt daarom om een meer gecentraliseerde aanpak van plaagdierbeheersing. Het centrum wil dat er één verantwoordelijk ministerie komt en dat gemeenten overlast gaan registreren en inwoners beter gaan voorlichten. "Hoe beter we overlast in kaart kunnen brengen, hoe beter we dierplagen kunnen voorkomen en beheersen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl