NOS Nieuws

Akkoord ziekenhuizen en zorgverzekeraars over kosten coronazorg

De ziekenhuizen hebben ingestemd met een conceptakkoord over de financiering van de extra kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de coronazorg. In totaal gaat het om enkele miljarden euro's. Dat gebeurde nadat de zorgverzekeraars een duidelijke toezegging hadden gedaan dat geen enkel ziekenhuis door de coronacrisis verlies gaat lijden. Zo'n expliciete toezegging werd naar de mening van de ziekenhuizen in het voorgelegde conceptakkoord oorspronkelijk onvoldoende gedaan.

De kern van het akkoord is dat de omzetderving van de ziekenhuizen door het grotendeels wegvallen van de reguliere zorg wordt gedekt door de verzekeraars. Dat geldt ook voor de extra kosten die zijn gemaakt voor de coronazorg.

De onderhandelaars zijn een model overeengekomen dat is beproefd bij acht ziekenhuizen. Voor zes daarvan pakte het model goed uit. Nu moet per ziekenhuis gekeken worden hoe het rekenmodel uitpakt.

Het conceptakkoord was gesloten door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

'Einde aan onzekerheid'

"Ziekenhuizen hoeven nu niet meer bang te zijn dat ze in de rode cijfers komen of zelfs mensen moeten gaan ontslaan", zegt Ad Melkert, de voorzitter van de NVZ. "Ons zorgstelsel is heel complex. Normaal onderhandelen alle ziekenhuizen één op één met de zorgverzekeraars. Nu is er een collectieve afspraak. Het is heel bijzonder dat dat is gelukt."

De nu gemaakte afspraken gelden voor 2020. Als er na die tijd een tweede coronagolf komt en de situatie verandert, dan zullen de partijen volgens Melkert opnieuw om de tafel moeten. "Het is een belangrijke stap maar er moet nog veel werk verzet worden. We zijn er nog lang niet, maar er is nu een goede vertrouwensbasis."

Een deel van de zorgkosten - bijvoorbeeld voor onverzekerden, gedetineerden en asielzoekers - worden niet door de verzekeraars maar door het ministerie van Volksgezondheid vergoed. "De minister heeft beloofd een uiterste inspanning te doen om dat gat te dichten, maar die moet dat met zijn collega's overleggen", zegt Melkert.

Zorgverzekeraars Nederland

In een reactie zegt Zorgverzekeraars Nederland dat de ziekenhuizen "een passende vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten en extra kosten" in 2020. Verder stellen de verzekeraars dat ze met de afgesproken regeling "de financiële impact van corona op ziekenhuizen neutraliseren" en daarmee "de continuïteit van ziekenhuiszorg voor hun verzekerden waarborgen".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl