Staatssecretaris Van Ark
NOS Nieuws

Wet tegen discriminatie sollicitanten dichterbij

De wetgeving die werkgevers verplicht om iets te doen tegen discriminatie bij sollicitaties, is een stap dichterbij gekomen. Staatssecretaris Van Ark stuurt haar voorstel nu naar de Raad van State en wil het na de zomer aan de Tweede Kamer voorleggen. Als het wordt aangenomen, betekent dit dat werkgevers straks een boete kunnen krijgen van maximaal 4500 euro.

Van Ark wil dat de wet zo snel mogelijk wordt aangepast. Ze wijst erop dat het nog altijd geen vanzelfsprekendheid is dat alle sollicitanten evenveel kans maken. "Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat het er nog steeds toe doet wie er solliciteert." Een "stok achter de deur" om daar iets aan te doen, is volgens haar des te harder nodig "nu door de coronacrisis veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk".

Migratieachtergrond

"We vragen als samenleving van alle Nederlanders om zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Daar moeten gelijke kansen bij de werving en selectie tegenover staan", stelt de staatssecretaris. Dat betekent wat haar betreft dat bedrijven moeten nadenken over hun aanpak van sollicitaties, of het nu om stageplekken gaat of om een baan.

Grote bedrijven moeten hun plan schriftelijk vastleggen, kleine bedrijven moeten het mondeling kunnen toelichten. Als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid merkt dat er niks is bedacht, krijgen de werkgevers eerst een waarschuwing. Als zij vervolgens nog niet in actie komen, dan discrimineren zij "willens en wetens", zegt de bewindsvrouw, en wordt publiekelijk bekendgemaakt dat hun bedrijf een boete krijgt.

De hoogte van die boete varieert van 450 euro voor een klein bedrijf tot 4500 euro voor een groot bedrijf.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl