NOS Nieuws

Planbureau tegen kabinet: zet na corona in op duurzaamheid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert het kabinet om in te zetten op "groen herstelbeleid" na de coronacrisis. Volgens directeur Hans Mommaas van het instituut leidt de coronacrisis op de korte termijn weliswaar tot minder druk op natuur en milieu, maar is dat effect tijdelijk.

"Bij het herstelbeleid mogen de kwaliteit van onze leefomgeving en de doelen van het klimaat- en energiebeleid, het biodiversiteitsbeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen niet verder uit beeld raken", zegt Mommaas.

Het PBL geeft suggesties om hardnekkige problemen met gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving aan te pakken, zoals de uitstoot van broeikasgassen, het verlies aan biodiversiteit en verspillend gebruik van grondstoffen. Ook kan het herstelbeleid volgens het planbureau bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt en het aanpakken van mobiliteitsproblemen, waar de komende jaren veel in geïnvesteerd gaat worden.

Duurzame koers

Het planbureau noemt het ook noodzakelijk dat Nederland een duurzame koers gaat varen. Andere landen zijn daarin al veel verder, laat de analyse van het PBL zien. "De EU en grote landen als Duitsland en Frankrijk zetten in hun herstelplannen in op duurzaamheid. Het zwaartepunt ligt daarbij op de samenhang met de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050."

Juist omwille van het behouden en versterken van de internationale positie van Nederland lijkt het zaak om bij de vormgeving van herstelbeleid bij deze bredere inzet op duurzaamheid aan te sluiten", stelt het planbureau.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl