Het asielzoekerscentrum in Sneek Omrop Fryslân

Asielzoekers die overlast veroorzaken, kunnen voortaan een 'time-out' krijgen. Ze worden dan naar een sobere ruimte verplaatst, krijgen geen leefgeld maar "basale verstrekkingen in natura" en ze mogen niet zelf koken, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Met deze nieuwe maatregel reageert Broekers op een arrest van het Europees Hof van Justitie over een kwestie in België, vorig jaar november. Daarin bepaalde het Hof dat overlastgevende asielzoekers niet uit de opvang mogen worden gezet, ook niet tijdelijk.

Ook in Nederland krijgen asielzoekers die zich misdragen soms geen opvang meer en Broekers had die sanctie het liefst ook in stand gehouden. Maar in haar brief aan de Kamer schrijft dat ze dat "helaas" niet meer kan, omdat alle EU-lidstaten zich aan het arrest moeten houden.

Ruimte maximaal benutten

De staatssecretaris wil de ruimte die het Hof nog biedt "maximaal benutten". Ze benadrukt dat de zwaarste categorie overlastgevers nog steeds kan worden overplaatst naar een speciale locatie in Hoogeveen en ze blijft ook groepen die zich misdragen uit elkaar halen.

In plaats van het helemaal onthouden van opvang komt daar nu dus de time-out bij, na "incidenten met een grote impact". Broekers denkt daarbij bijvoorbeeld aan agressie en geweld tegen medebewoners of medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Elk asielzoekerscentrum krijgt een time-outplek. Hoe lang de overlastgever daar moet blijven, hangt af van de ernst van het incident.

STER reclame