NOS Nieuws

'Voorkom zelfmoord onder jongeren met screening op scholen'

Zelfdoding onder jongeren kan voorkomen worden als alle scholieren in Nederland zo snel mogelijk worden gescreend op depressiviteit en suïcidaliteit. Dat zegt de stichting 113 Zelfmoordpreventie in NRC. Onderzoekers van die stichting zeggen dat zo'n aanpak in Brabant effect heeft.

Onderzoeker en klinisch psycholoog Daan Creemers zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat door de zogeheten STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds) het positieve zelfbeeld, de veerkracht en weerbaarheid van jongeren wordt ontwikkeld. "Dat zorgt onder meer voor minder kans op herhaling op latere leeftijd."

Effect in Brabant

In regio's van Noordoost- en Zuidoost-Brabant worden sinds het schooljaar 2016-2017 alle tweedejaarsmiddelbarescholieren onderzocht op depressiviteit en suïcidaliteit. Dat gebeurt met vragenlijsten. Depressies en zelfmoordgevoelens kunnen zo snel gesignaleerd worden.

Tien procent van de onderzochte jongeren had duidelijk depressieve klachten. Zo'n honderd jongeren volgden daarop een preventietraining. Die training is een samenwerking tussen onder meer scholen, GGZ Oost Brabant, het Trimbos-instituut en gemeenten.

"Als er sprake is van suïcidaliteit komen jongeren binnen 48 uur bij een arts die ze doorverwijst naar een ggz-instelling", legt Creemers uit.

Direct adopteerbaar

Gerdien Franx, programmamanager bij 113 Zelfmoordpreventie, noemt de aanpak in Brabant in NRC "het schoolvoorbeeld" van hoe je suïcidepreventie moet opzetten. "De brede aanpak is wetenschappelijk onderbouwd. Samen signaleer je suïcidaliteit sneller, is hulp minder versnipperd en sta je er als professional ook niet alleen voor", zegt Franx.

Het is volgens Creemers belangrijk dat jongeren met depressies blijvend worden gemonitord. "Als ze eenmaal kwetsbaar zijn, blijft dat hun hele leven aanwezig", stelt Creemers. Hij noemt de systematische aanpak direct adopteerbaar voor scholen en zorgorganisaties in andere regio's.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl