Jozias van Aartsen anp

Voortaan moeten ernstige incidenten met milieuverontreiniging worden voorkomen door betere handhaving en toezicht, vindt staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu. Een nieuwe commissie onder leiding van oud-minister en oud-burgemeester Jozias van Aartsen moet over zo'n systeem van milieucontrole en handhaving adviseren.

Volgens Van Veldhoven is er de afgelopen jaren veel gedaan om bodemverontreiniging of de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Toch gaat het nog te vaak mis, en dat kan milieuschade of gezondheidsproblemen opleveren. Als voorbeeld noemt Van Veldhoven de grafietregens in de buurt van Tata Steel in IJmuiden.

Voorkomen

De bewindsvrouw vindt dat milieuschade moet worden voorkomen in plaats van de schade achteraf te moeten herstellen. Behalve een advies over een systeem van toezicht vraagt Van Veldhoven ook aan de commissie Van Aartsen hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders kan worden versterkt.

De VVD'er moet begin volgend jaar met zijn eerste bevindingen komen.

STER reclame