Actiegroepen doen aangifte tegen ambtenaren en diectie Schiphol
In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Aangifte van manipulatie stikstofcijfers Lelystad Airport

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben aangifte gedaan tegen topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol.

Volgens SATL zou er sprake zijn van valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijsstukken. De aangifte gaat over de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen, meldt Omroep Flevoland.

SATL zegt een reconstructie te hebben gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014, waaruit zou blijken dat als de berekeningen juist waren uitgevoerd, de stikstofuitstoot veel groter zou zijn geweest. Door een lage stikstofuitstoot die uit de berekeningen kwam, was het voor het vliegveld niet nodig een aparte natuurvergunning aan te vragen.

Tweede Kamer

Ambtenaren en ingehuurde adviseurs wisten volgens de actiegroepen dat de berekeningen niet juist konden zijn. Ook zou de Tweede Kamer verkeerd zijn geïnformeerd.

Deskundigen van SATL toonden eerder al aan dat berekeningen niet konden kloppen en dat allerlei stikstofbronnen niet meegeteld waren. De actievoerders kregen toen gelijk van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

SATL heeft alle betrokkenen tegen wie nu aangifte is gedaan vooraf om een reactie gevraagd op de ontdekkingen, maar geen commentaar gekregen.

Advertentie via Ster.nl