NOS Nieuws

Kinderopvang verwacht tekort aan personeel deze zomer

Een derde van ruim 330 ondervraagde kinderopvangorganisaties verwacht een tekort aan personeel in de zomermaanden. Bij grote kinderopvangorganisaties is dat zelfs meer dan de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt!, uitgevoerd in opdracht van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de branche.

"Pedagogisch medewerkers die in de risicogroep voor covid-19 vallen, worden niet ingezet. En lang niet alle ouders gaan dit jaar op vakantie of ze gaan korter, terwijl personeel in de kinderopvang juist wel vakantie wil opnemen", verklaart voorzitter Ramon Rikken van platform het tekort. "Het kan daarom zijn dat ouders die extra opvang willen voor hun kind voor een dichte deur komen te staan."

Met dit onderzoek proberen werkgevers en werknemers de gevolgen van de coronacrisis in beeld brengen. De kinderopvang was van half maart tot half mei gesloten. Alleen noodopvang was mogelijk voor gezinnen waarvan ten minste een van de ouders in een cruciaal beroep werkte.

Minder banen = minder opvang

Voor het najaar verwacht ruim de helft van de kinderopvangorganisaties dat het aantal werknemers gelijk blijft aan voor de coronacrisis. Een vijfde verwacht groei en een kwart denkt dat er nog meer krimp zal komen boven op het al bestaande tekort. Al zal dat per regio verschillen.

Met een verwachte krimp van 600 werknemers op een branche waarin meer dan 100.000 mensen werken, zal een recessie op de kinderopvang niet al te grote gevolgen hebben, denken werkgevers. Ramon Rikken, zelf eigenaar van een crèche in Amsterdam, hoopt wel dat er lessen zijn geleerd uit de crisis van 2008. "Toen zijn we van 90.000 naar 70.000 werknemers gegaan, dat moeten we nu koste wat kost voorkomen."

De kinderopvang is een conjunctuurgevoelige organisatie. "Als meer mensen hun baan verliezen, is er minder opvang nodig. Minder kinderen in de opvang betekent ook minder personeel. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om het personeel te behouden, bijvoorbeeld door ze eventueel tijdelijk ergens anders binnen de zorgsector te laten werken."

Daarnaast wordt met een campagne nieuw personeel geworven. Rikken: "We hebben nieuwe groepen in onze cao opgenomen die bij de opvang kunnen werken, zoals laatstejaarsstudenten pedagogiek, pabo, hbo sociaal werk of mensen met een sport- en kunstopleiding."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl