Universiteitsgebouw Twente RTV Oost

De Universiteit Twente heeft 280 examens ongeldig verklaard nadat een aantal studenten zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het ging om een 'corona-examen': een toets die vanwege het corona-protocol per video moest worden afgenomen.

Dat gebeurde begin april. Bij het nakijken kreeg de docent al snel argwaan, vooral omdat sommige studenten ineens uitzonderlijk goed presteerden of omdat ze dezelfde foute antwoorden gaven.

De fraudeurs kregen in een ultimatum nog wel de kans zich vrijwillig te melden, maar omdat slechts een enkeling daar gehoor aan gaf moeten nu alle studenten het examen over maken: ook de eerlijke jaargenoten.

De 280 studenten van Technical Computer Science moeten nu opnieuw hun examen maken, waarschijnlijk volgend collegejaar. Volgens opleidingsdirecteur Arend Rensink is het geen optimale situatie: "Liever zouden we de toets nog dit collegejaar afnemen. Maar vanwege de coronacrisis kan dat niet op de campus. En we zien het niet zitten om dit online experiment nog eens te doen. Er is toch een deuk in het vertrouwen."

Ze kunnen ons wel voor de gek houden, maar daarmee houden ze in feite ook zichzelf voor de gek.

Laurens van der Velde, Universiteit Twente

Volgens woordvoerder Laurens van der Velde van de Enschedese universiteit is fraude van alle tijden, maar zal het feit dat het examen online werd gemaakt zeker een rol hebben gespeeld: "Je hebt altijd studenten die zich in hun eentje thuis onbespied wanen. En dan zijn onze studenten creatief en ondernemend genoeg om daarop in te spelen", zegt hij tegen RTV Oost.

Bronnen verklaren tegenover de omroep dat één van de studenten via de website Chegg.com erin geslaagd zou zijn een aantal examenopgaven te bemachtigen. Via deze website kunnen studenten tegen betaling van 35 dollar informatie inwinnen om te kunnen oefenen voor belangrijke toetsen.

De student zou deze informatie vervolgens onder studenten hebben verspreid, naar verluidt in een aantal gevallen tegen betaling.

De UT-woordvoerder zegt niet te weten hoe de fraude in z'n werk ging: "Bij mij is alleen bekend dat ze informatie hebben uitgewisseld, maar de technische achtergronden ken ik niet."

Herexamen straks wel op de campus

De UT wil nu af van digitale examens op afstand. De studenten krijgen een dezer dagen te horen dat de universiteit vanaf het komend collegejaar de examens en tentamens weer zoveel mogelijk op de traditionele wijze wil afnemen, op het campusterrein.

"Er zijn tal van technische maatregelen te bedenken om fraude tegen te gaan, maar we willen toch in het nieuwe jaar dat onze studenten weer fysiek aanwezig zijn. Niet alleen voor tentamens en examens, maar ook voor afstudeeropdrachten, praktijkonderwijs en andere projecten", zegt Van der Velde.

STER reclame