NOS NieuwsAangepast

Raad van State tegen kabinet: huiswerk voor coronawet moet over

De Raad van State is zeer kritisch over de coronaspoedwet van het kabinet. Volgens Haagse bronnen heeft de Raad het kabinet geadviseerd het wetsvoorstel aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het kabinet zal zich er in elk geval nog eens over moeten buigen.

Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar, maar de belangrijkste adviseur van het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop in de wet de democratische controle van de coronamaatregelen is geregeld. De Raad vraagt zich ook af of niet te makkelijk vrijheden ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de volksgezondheid.

Tijdelijkheid

Verder is de Raad van State er ongerust over dat het kabinet de wet makkelijk kan verlengen, waardoor de tijdelijkheid maar betrekkelijk zou zijn. Ook zouden bepalingen over de corona-app uit het wetsvoorstel moeten.

Het kabinet wil dat de 'Tijdelijke wet Covid-19' in de plaats komt van de vele noodverordeningen met allerlei coronamaatregelen. Op het concept kwam veel kritiek, onder meer van de Orde van Advocaten en hoogleraren: velen vinden dat het kabinet te veel macht krijgt en dat grondrechten in het geding zijn. De Tweede Kamer heeft te kennen gegeven niet over één nacht ijs te willen gaan.

September

Minister De Jonge schreef vanochtend aan de Kamer dat de wet niet op 1 juli ingaat, zoals eerder de bedoeling was. Hij voegde eraan toe dat het kabinet het voorstel nog steeds "spoedig" bij de Tweede Kamer wil indienen, maar dat een zorgvuldige behandeling tijd en aandacht vergt.

De Jonge benadrukte in zijn brief dat het oorspronkelijke concept na kritiek van diverse organisaties "op belangrijke punten is aangescherpt en verbeterd" en dat de nieuwe tekst naar de Raad van State is gegaan. Maar die vindt dus dat ook het gewijzigde voorstel niet zo bij de Kamer kan worden ingediend. Minister Grapperhaus zei na de ministerraad dat het kabinet de wet in september alsnog hoopt te kunnen vaststellen. Volgens hem is het kabinet van plan tegemoet te komen aan de meeste kritiekpunten van de Raad van State.

Aangescherpt en verbeterd

De Jonge wees er in zijn brief op dat het kabinet ook zonder noodwet de veiligheidsregio's aanwijzingen kan geven en dat zolang de wet er nog niet is de noodverordeningen van kracht blijven. "In de huidige fase van de bestrijding zijn steeds meer maatregelen versoepeld en is de inzet van noodverordeningen beperkter en minder ingrijpend dan in de beginfase. Het blijft ook op dit moment van groot belang dat wij ons allen houden aan de maatregelen ter bestrijding van het virus", schreef De Jonge.

Hij voegde eraan toe zich te realiseren dat de rol van de Kamer bij het vaststellen van noodverordeningen beperkt is. Volgens hem zal de coronawet daarin verandering brengen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl